Normativa i la seva interpretació

 • Decret legislatiu del 25-04-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
 • Decret legislatiu del 06-06-2018 de publicació del text refós de la Llei 27/2017, de garantia dels drets de les persones amb discapcitat.
 • Llei de modificació de l’article 3 del Reglament d’aplicació núm. 17 de la Caixa andorrana de seguretat social, de 15 de desembre de 2000  (Reembossament de les despeses òptiques)
 • Llei 26/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
 • Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.
 • Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
 • Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
 • Llei 20/2019, del 12 de setembre, de modificació de la Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.   
 • Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020 
 • Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 
 • Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.   
 • Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
 • Llei 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2021
 • Llei 17/2021, del 17 de juny, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
 • Llei 34/2021, del 16 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
 • Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022
 • Llei 11/2023, del 30 de gener, de mesures per al treballador per compte propi
 • Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2023
 • Llei 1/2024, de l’1 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2024.
 • Decret del 4-3-2020 d’establiment de les condicions per beneficiar-se de prestacions econòmiques per a persones en situació d’aïllament per motius epidemiològics davant la situació d’emergència de salut pública internacional del COVID-19. 
 • Decret de l'11-3-2020 d'establiment de mesures excepcionals per la situació d'emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-Cov-2
 • Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 
 • Acord de data 15-3-2020 pel qual el Consell Superior de la Justícia acorda unes mesures complementàries per tal de desplegar la disposició de l’article 1.d del Decret de Govern de data 14-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret del 15-3-2020 pel qual s’estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats.
 • Avís del 16-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) i recomanacions addicionals per als centres mèdics especialistes 
 • Avís del 16-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic 
 • Avís del 17-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) en relació a l’ús de mascaretes quirúrgiques en Centres Sociosanitaris 
 • Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret del 18-3-2020 pel qual es modifica l’annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.  
 • Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) en relació a l’ús adequat de les mascaretes en Centres Sanitaris, Sociosanitaris i Serveis d’Atenció Do­miciliària.  
 • Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) en relació a la manca de proves de que els aliments siguin una font de transmissió 
 • Avís del 19-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) en relació a la disponibilitat de medicaments amb hidroxicloroquina i cloroquina 
 • Avís del 20-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) i recomanacions addicionals per als Centres Residencials d’Infància i Adolescència 
 • Avís del 20-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) per a tota la població confinada. 
 • Avís del 22-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) per als Serveis de Taxi. 
 • Avís del 22-3-2020 pel qual es fa públic el protocol de neteja destinat als Centres sanitaris mèdics i no mèdics. 
 • Decret del 23-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.  
 • Decret del 23-3-2020 d’actualització i pròrroga de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
 • Avís del 23-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) i recomanacions addicionals per tenir cura dels gossos domèstics durant la pandèmia.  
 • Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.   
 • Avís del 24-3-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) i recomanacions addicionals per a empreses de repartiment d’alimentació a domicili. 
 • Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per tractar com a residus del grup II els residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial amb pacients diagnosticats de la COVID-19 (grup III) o que són sospitosos d’haver contret la malaltia, i autoritzar de forma excepcional l’ús de doble bossa per al grup II.   
 • Decret del 25-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari.   
 • Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019.   
 • Correcció d’errata del 25-3-2020 per la qual s’esmena un error de transcripció constatat al Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària. 
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019. 
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomptes en els preus de les telecomunicacions vigents.   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a professionals sanitaris i sociosanitaris   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques.   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al retorn al Principat de les persones residents i nacionals després d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària.   
 • Decret del 27-3-2020 d’aplicació de les ajudes previstes a la Llei de mesures excepcionals i urgents per fer front a algunes de les situacions d’emergència sanitària provocades per la pandèmia de SARS-CoV-2.
 • Decret del 30-3-2020 de modificació del Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret de l’1-4-2020 pel qual s’adopten noves mesures excepcionals addicionals per la situació d’emer­gència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la venda de determinats productes vegetals i llavors per a usos agraris
 • Correcció d’errata de l’1-4-2020, per la qual s’ha constatat un error tipogràfic en la Llei 3/2019, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pan­dèmia de SARS-CoV-2. 
 • Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 
 • Decret del 3-4-2020 pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de les ajudes previstes en matèria de seguretat social a la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. 
 • Decret del 6-4-2020 de modificació del Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques
 • Decret del 8-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. 
 • Avís del 13-4-2020 de mesures excepcionals per front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les instruccions i recomanacions per a les sortides a l’exterior per passejar i fer activitat física
 • Decret del 15-4-2020 d’actualització i pròrroga de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 15-4-2020 que regula el fitxer de dades personals en relació amb les persones sospitoses d’infecció per SARS-CoV-2 
 • Decret del 17-4-2020 de regulació de la venda de productes i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, durant la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 
 • Decret del 17-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials
 • Decret del 17-4-2020 de regulació de la venda de productes i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, durant la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 
 • Decret del 22-4-2020 de regulació de la venda de productes, béns i serveis, a distància o mitjançant el comerç electrònic, durant la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
 • Decret del 22-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels accessos a la història clínica compartida 
 • Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la realització d’un estudi serològic a tota la població d’Andorra. 
 • Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, referents a la pròrroga excepcional i temporal dels contractes d’arrendament de treballadors estrangers de la temporada d’hivern. 
 • Decret del 30-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials
 • Decret del 30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. 
 • Decret del 30-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, en relació amb els serveis d’atenció a la ciutadania de les administracions públiques
 • Decret del 6-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 
 • Decret de l’11-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al retorn al Principat de les persones després d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària. 
 • Decret del 13-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’algunes activitats comercials en la fase 3. 
 • Decret del 20-5-2020 d’aprovació d’un segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 27-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament domiciliari per a la prevenció de nous contagis 
 • Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020. 
 • Decret del 27-5-2020 d’aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 29-5-2020 pel qual es declara dol nacional al Principat d’Andorra, amb motiu de les defun­cions com a conseqüència del SARS-CoV-2. 
 • Decret del 9-6-2020 de declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.   
 • Decret del 3-6-2020 de modificació del Decret del 6-5-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb la nomenclatura de la CASS. 
 • Decret del 3-6-2020 de modificació del Decret del 29-4-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 en relació amb la nomenclatura de la CASS i dels accessos a la HCC. 
 • Decret del 10-6-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per ab­sència laboral per tenir cura dels fills a càrrec durant el període d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. 
 • Decret del 10-6-2020 d’aixecament i modificació de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 relatives a les residències assistides i als centres de dia i transport adaptat sociosanitaris
 • Decret del 15-6-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament domiciliari per a la prevenció de nous contagis. 
 • Decret del 14-7-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per minimitzar el risc de transmissió de la infecció 
 • Decret del 14-7-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari 
 • Decret del 12-8-2020 pel qual es modifica el Decret del 14-7-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per minimitzar el risc de transmissió de la infecció
 • Decret del 26-8-2020 de modificació del Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020. 
 • Decret del 9-9-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris. 
 • Decret del 18-9-2020 pel qual es modifiquen les mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per minimitzar el risc de la transmissió de la infecció, relatives a l’agrupament de persones.   
 • Decret del 21-9-2020 pel qual s’aproven noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, per minimitzar el risc de transmissió de la infecció en diferents activitats. 
 • Decret del 7-10-2020 d’adopció de noves mesures excepcionals en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 atès l’augment de la taxa de reproducció de la pandèmia.  
 • Decret del 20-11-2020 d’adaptació de les mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2  
 • Decret del 16-12-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d’aprovació
  del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació
  d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2
 • Decret del 18-1-2021 de noves mesures excepcionals per l'evolució de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 25-1-2021 de pròrroga del Decret 11/2021, del 18-1-2021, de noves mesures excepcionals per l'evolució de la situació d'emergència sanitària causad pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 27-1-2021, de publicació dels imports corresponents als trams previstos a l’article 21 de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.   
 • Decret del 17-2-2021 de flexibilització parcial i temporal dels requisits específics per accedir a l’ajut econòmic ocasional per desocupació involuntària
 • Decret del 17-2-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 17-2-2021 de modificació del Decret del 20-5-2020 d’aprovació d’un segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 24-2-2021 de modificació i pròrroga del Decret 45/2021, del 17-2-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 21-4-2021 de pròrroga de la vigència dels terminis de les mesures establertes al Decret 42/2021, del 16-2-2021, d’aplicació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
 • Decret del 28-4-2021 d’aprovació d’un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19
 • Decret del 28-4-2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 2-6-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 16-6-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència
  sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 23-6-2021, de pròrroga del Decret 196/2021, del 16-6-2021, de noves mesures
  excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 30-6-2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 30-6-2021 d’aprovació d’un nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars i agències de viatges pel mes de juliol.
 • Decret de l’1-7-2021, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats tancades, afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats nacionals o estrangeres d’acord amb el que està previst a l’article 4 de la dita Llei.
 • Decret del 7-7-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència
  sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 7-7-2021, de modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal
  de la seguretat social, del 27 de maig del 2015.
 • Decret del 14-7-2021, de modificació i pròrroga del Decret 223/2021, del 7-7-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 14-7-2021, de pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives
  o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret de l’1-9-2021, de pròrroga de la vigència dels terminis de les mesures establertes al Decret de l’1-7-2021, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats tancades, afectades o restringides per mesures adoptades per autoritats nacionals o estrangeres d’acord amb el que està previst a l’article 4 de la dita Llei.
 • Decret del 9-9-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 15-9-2021, de pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 15-9-2021, de pròrroga del Decret 287/2021, del 9-9-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 22-9-2021, pel qual es modifica el Decret 273/2021, de l’1-9-2021, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament de les persones procedents de zones de més risc per a la prevenció de nous contagis.
 • Decret del 22-9-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 29-9-2021, d’aprovació d’un nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars.
 • Decret del 29-9-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 6-10-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 13-10-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret el 20-10-2021, de pròrroga del Decret 333/2021, del 13-10-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 20-10-2021, de modificació del Decret 138/2021, del 28-4-2021, d’aprovació d’un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19.
 • Decret del 27-10-2021, de pròrroga i de modificació del Decret 333/2021, del 13-10-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 10-11-2021, pel qual s’aprova el Reglament que regula la creació dels certificats digitals COVID-19 expedits per Andorra i l’acceptació de certificats COVID-19 emesos per tercers
 • Decret del 10-11-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 12-11-2021, de pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 17-11-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 24-11-2021, d’aprovació de la tarifa per a la realització de TMA i tests ràpids d’antigen per al diagnòstic de la infecció per SARS-CoV-2
 • Decret del 24-11-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret de l’1-12-2021, d’aplicació de la Llei 17/2021, del 17 de juny, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria per decret del Govern
 • Decret de l’1-12-2021, d’aprovació d’un nou programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries d’establiments autoritzats com a pubs, discoteques, sales de ball o similars
 • Decre de l’1-12-2021, pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al confinament de les persones procedents de zones de més risc per a la prevenció de nous contagis
 • Decret de l’1-12-2021, de modificació del Decret 138/2021, del 28-4-2021, d’aprovació d’un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19.
 • Decret del 7-12-2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 9-12-2021, d’aprovació del Reglament del permís retribuït per absència laboral per tenir cura de menors o persones amb discapacitat a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
 • Decret del 22-12-2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 29-12-2021, d’aplicació de la Llei 34/2021, del 14 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, pel que fa a activitats econòmiques que hagin suspès la seva activitat principal de forma obligatòria
  per decret del Govern.
 • Decret del 5-1-2022, de pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 19-1-2022, de pròrroga del Decret 9/2022, del 12-1-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 24-1-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 31-1-2022 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 2-2-2022, de publicació dels imports corresponents als trams previstos a l’article 11 de la Llei 34/2021, del 16 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
 • Decret del 7-2-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 14-2-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 2-3-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 9-3-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 16-3-2022, de pròrroga del Decret 81/2022, del 9-3-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 28-3-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2
 • Decret del 6-4-2022, de pròrroga del Decret 114/2022, del 28-3-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret de l’11-4-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 27-4-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 4-5-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret de l’11-5-2022, de pròrroga del Decret 182/2022, del 4-5-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret de l’11-5-2022, de pròrroga de la facultat del Govern d’establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 25-5-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret de l’1-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 8-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 8-6-2022, de modificació del Decret 138/2021, del 28-4-2021, d’aprovació d’un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19
 • Decret del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 13-7-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 3-8-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • Decret del 20-3-2024, pel qual es deixa sense efecte el programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19 i el programa d’atenció psicològica en el marc de la situació humanitària a Ucraïna
 • Decret del 28-10-2009 pel qual s'aprova el Reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social
 • Decret del 27-03-2019 pel qual s'aprova el Reglament del procediment de rescabalament per part d'una tercera persona responsable
 • Decret del 16/10/2019 pel qual s'aprova el Reglament de funcionament del tribunal mèdic
 • Decret del 26-1-2022 d’aprovació del Reglament de funcionament del Tribunal Mèdic
 • Decret del 20-11-19 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d'allotjament
 • Decret del 16-3-2022, de modificació del Reglament del servei de transport sanitari terrestre
 • Decret del 17-8-2022, de modificació del Decret del 20-11-2019 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament.
 • Decret del 19-10-2022, de modificació del Reglament del servei de transport sanitari terrestre
 • Decret del 22-12-2022, pel qual s’estableixen la nomenclatura i les condicions per al finançament públic del servei de transport sanitari no assistit per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Decret del 10-01-2024, pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d'allotjament.
 • Decret del 28-02-2024, d'actualització d'algunes tarifes de responsabilitat dels actes mèdics, odontològics i dels auxiliars mèdics, dels centres sociosanitaris i de les prestacions de desplaçament de la Caixa Andorrana de Seguretat Social,
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del càlcul de prestacions de la seguretat social
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social
 • Sentència del Tribunal Superior que estableix l'obligació de cotitzar per una indemnització fixada en sentència neix amb la fermesa d'aquesta. La llei preveu només recàrrecs per la demora en el pagament i no interessos per un període anterior al naixement
 • Decret del 30-1-2019 d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2019. 
 • Decret del 29-1-2020 pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2019. 
 • Decret del 9-9-2020 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social
 • Decret del 25-1-2021 pel qual es fa públic el salari golbal mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l'any 2020.
 • Decret del 26-1-2022 pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2021
 • Decret del 25-1-2023, pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2022
 • Decret del 7-2-2024, pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l'any 2023
 • Decret del 27-3-2024, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi.
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament d'inscripció d'empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social
 • Decret del 27-3-2024, pel qual s’aprova el Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social.
 • Decret del 4-9-2019 d’aprovació del Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi. 
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions d'incapacitat temporal de la seguretat social
 • Decret del 26-4-2023 de modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat social, del 27 de maig del 2015.
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions d'invalidesa de la seguretat social
 • Decret del 27-5-2015 d'aprovació del Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 16-09-2015 pel qual s'aprova el Reglament que regula l'actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l'àmbit de la seguretat social i el procediment de designació
 • Decret del 20-11-2019 pel qual es fan públiques les condicions i el procediment per al finançament de la micropigmentació mamària en persones a qui s’ha efectuat una mastectomia. 
 • Decret del 16-12-2020 d’aprovació del Reglament sobre el finançament dels medicaments amb vareniclina per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Decret del 16-12-2020 de modificació del Decret del 19 de desembre del 2018 d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida.
 • Decret del 28-3-2022 pel qual s’estableix el procediment per a l’acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna.
 • Decret del 25-1-2023 pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions de finançament dels
  dispositius per a la infusió contínua d’insulina i el monitoratge continu de glucosa.
 • Decret del 16-02-2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Fe d'errata del 23-02-2011 per la qual s'esmena l'error constatat en el decret pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret de 9-03-2011 pel qual s'afegeix la disposició transitòria cinquena al Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 6-04-2011 pel qual es modifica el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 27-07-2011 de modificació de l'annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 16-11-2011 pel qual es fa públic la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la Caixa Andorrana de Seguretat Social reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret de l'11-07-2012 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 7-11-2012 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 23-01-2013 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 22-05-2013 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 5-11-2014 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 26-08-2015 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 13-01-2016 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret de 6-4-2016 de modificació del Decret del 16-11-2011 pel qual es fa pública la relació de medicaments esp. costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret de 20-7-2016 que modifica el Decret pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 21-09-2016 de modificació del Decret pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 16-5-2018 de modificació del Decret del 16-11-2011 que pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 3-10-2018 de modificació del Decret del 16-2-2011 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat 
 • Decret del 13-03-2019 de modificació del Decret del 12-09-2018 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les condicions per al finançament públic dels medicaments d'alta complexitat
 • Decret del 30-04-19 de modificació del Decret del 12 de setembre del 2018 d'aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d'alta complexitat
 • Decret del 23-10-19 de modificació de l'anex 1 del Decret del 12 de setembre del 2018 d'aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d'alta complexitat.
 • Decret del 6-11-2019 de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 •  Decret del 29-7-2020 que regula les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments amb zolpidem. 
 • Decret del 29-7-2020 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió d’anticossos monoclonals per al tractament de la migranya. 
 • Decret del 29-7-2020 pel qual s’aprova la incorporació del cribratge neonatal de les malalties metabò­liques i endocrinopàtiques congènites en el finançament públic.
 • Decret del 7-10-2020 de modificació de l’annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per incorporar-hi les despeses hospitalàries com a conseqüència de la COVID-19 més costoses. 
 • Decret del 14-4-2021 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de productes amb aminoàcids per a una patologia concreta.
 • Decret del 23-3-2022 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de medicaments diferents.
 • Decret del 14-9-2022 de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió dels medicaments amb ivacaftor, tezacaftor i elexacaftor
 • Decret del 13-3-2024, de modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat, amb la inclusió de la bedaquilina.

 

 • Decret del 16-03-2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments
 • Decret del 20-04-2011 de modificació del Decret del 16 de març del 2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments
 • Decret del 28-10-2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 23-12-2015 de modificació del Decret del 28 d'octubre del 2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 6-04-2016 pel qual s'estableixen tarifes de responsabilitat de la vacuna meningocòccica del grup B
 • Decret del 21-03-2018 pel qual s’estableixen les condicions de reemborsament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del dispositiu d’irrigació Peristeen
 • Decret del 16-01-2019 d’aprovació de les tarifes de responsabilitat aplicables als medicaments francesos reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 
 • Decret del 30-11-2022, pel qual s’estableixen les condicions per al reemborsament, per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, dels fàrmacs anomenats PrEP (profilaxis preexposició) del VIH (virus de la immunodeficiència humana).
 • Decret del 17-04-2013 d'aprovació del Reglament que estableix les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals que són finançades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Correcció d'errata del 15-5-2013 pel la qual s'esmena un error de transcripció constatat en el percentatge d'un component de diverses fórmules magistrals publicat en la taula de l'Annex 1 del BOPA núm. 19, any 25, de data 24-4-2013, pàg. 1943
 • Decret de l'11-9-2019 d'aprovació del Reglament pel qual es regula el finançament de les fórmules magistrals per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 07-06-2017 Reglament d'acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 30-04-2019 de modificació del Reglament d'acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 23-10-2019 pel qual s’aprova el Reglament d’acreditació dels professionals sanitaris per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 
 • Decret del 18-9-2019 de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública. 
 • Decret del 8-7-2020 de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sa­nitària pública.
 • Decret del 31-8-2022, d’aprovació de la modificació del Decret de l’1-8-2018 d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública.
 • Decret del 3-10-2022 de modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública aprovat pel Decret de l’1-8-2018
 • Decret del 22-12-2022, de modificació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública aprovat pel Decret de l’1-8-2018
 • Decret del 28-6-2023, de modificació del Decret de l’1-8-2018 d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública.
 • Decret del 30-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut
 • Decret del 4-7-2022, de modificació del Decret 132/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut.
 • Decret del 3-8-2022, de modificació del Decret 132/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut.
 • Decret del 26-10-2022, de modificació del Decret 132/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova el Reglament que estableix la Cartera de serveis i productes de salut.
 • Decret del 16-11-2022, pel qual s'estableixen la nomenclatura i les condicions per al finançament públic de les tècniques de reproducció humana assistida.
 • Decret del 7-12-2022, d’aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
 • Decret del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d’aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
 • Decret del 15-02-2012 pel qual s’aproven les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2012
 • Decret del 12-11-2014 d'aprovació del Reglament de funcionament de la prova pilot del Model andorrà d'atenció sanitària basada en la diabetis mellitus 2
 • Decret del 28-10-2015 pel qual s'estableix la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del Servei de Permanències Mèdiques
 • Decret del 6-4-2016 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en relació als drets de sala
 • Decret del 14-06-2017 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS en relació amb determinats actes i procediments del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
 • Decret del 16-05-2018 pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la CASS dels dispositius per a la infusió subcutània contínua d’insulina i per al monitoratge en continu de la glucosa 
 • Decret del 16-05-2018 pel qual s’estableixen la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la CASS dels dispositius de monitoratge en continu de la glucosa amb el sistema flaix (flash) en diabetis mellitus 
 • Decret del 23-05-2018 de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
 • Decret del 3-04-2019 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenclatura de la ressonància magnètica nuclear.
 • Decret del 10-04-2019 de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20,‘Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis’de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en relació amb la nomenclatura dels actes de diagnòstic hepàtic
 • Decret del 3-2-2021 de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”, pel que fa al pacient subagut geriàtric i d’atenció psicogeriàtrica aguda del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
 • Decret del 3-2-2021 de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”, pel que fa a les sessions no presencials de logopèdia
 • Decret del 5-5-2021 d’aprovació del Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat”, per a la creació de la lletra clau i les condicions de prestació de l’hospitalització a domicili per part del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
 • Decret del 12-5-2021, d’aprovació del Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”, en relació amb les lletres clau i les condicions de prestació dels actes mèdics en modalitat no presencial.
 • Correcció d’errata del 16-6-2021 per la qual s’esmena l’error constatat en el Decret 144/2021, del 5-5- 2021, d’aprovació del Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat”, per a la creació de la lletra clau i les condicions de prestació de l’hospitalització a domicili per part del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.
 • Decret del 22-12-2021, de modificació de la nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS, per a la creació de les lletres clau relatives actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmica del SAAS.
 • Decret del 23-2-2022, d’aprovació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones grans en situació de dependència i persones amb discapacitat majors de 65 anys.
 • Decret del 23-2-2022, d’aprovació de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels centres sociosanitaris per a l’any 2022.
 • Correcció d’errata del 9-3-2022 per la qual s’esmena un error al Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones grans en situació de dependència i persones amb discapacitat majors de 65 anys.
 • Decret del 30-3-2022, de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics i odontològics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Decret del 18-5-2022, de modificació del Decret del 30-9-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals en relació amb l’actualització de la nomenclatura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i dels accessos a la història clínica compartida.
 • Avís del 29-6-2022 pel qual es modifica la Nomenclatura general de productes.
 • Decret del 16-11-2022, pel qual s’estableixen la nomenclatura i les condicions per al finançament públic de les tècniques de reproducció humana assistida.
 • Decret del 22-12-2022, pel qual s’estableixen la nomenclatura i les condicions per al finançament públic del servei de transport sanitari no assistit per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Decret del 22-12-2022, d’aprovació del Decret de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”, en relació amb les lletres clau i les condicions de prestació dels actes mèdics en modalitat no presencial
 • Decret del 25-1-2023 pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions de finançament dels dispositius per a la infusió contínua d’insulina i el monitoratge continu de glucosa.
 • Decret del 8-3-2023 de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics, odontològics i dels auxiliars mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Correcció d’errata del 15-3-2023 per la qual s’esmena un error de transcripció constatat en el Decret 119/2023, del 8-3-2023, de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics, odontològics i dels auxiliars mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
 • Decret del 22-3-2023, de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”, pel que fa al servei de mitjana estada assistencial.
 • Decret del 29-3-2023, de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, “Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social”, pel que fa als actes d’odontologia.
 • Decret del 26-4-2023 d’aprovació de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social dels centres sociosanitaris.
 • Decret del 3-5-2023 pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions per al finançament públic dels actes de psicologia ambulatòria
 • Decret del 7-10-2020 de creació de la Comissió Mixta de Sanitat i aprovació del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió
 • Decret del 21-04-2010, pel qual s'aprova el reglament de les eleccions al Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
 • Decret del 25-1-2023 d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, del 14 de setembre del 2022.

Llista no exhaustiva

Si voleu més informació consulteu el BOPA