Política de Qualitat

La responsabilitat vers la nostra Missió de “Garantir la protecció social i l’atenció sanitària de les persones assegurades mitjançant una gestió eficaç i eficient de la recaptació de les cotitzacions i del pagament de les prestacions, contributives i no contributives, del sistema públic i solidari de la seguretat social” constitueix un dels pilars fonamentals de la CASS.

La POLÍTICA DE QUALITAT de la CASS s’origina del compromís de l’entitat vers aquesta responsabilitat i es fonamenta en mantenir:

  • Uns estàndards de qualitat que asseguren una aplicació sistemàtica i coherent dels requisits aplicables i persegueixen l’eficiència i la voluntat d’assolir la màxima satisfacció del client, tant intern com extern.
  • Un sistema de gestió basat en processos que optimitza els recursos i maximitza l’eficiència.
  • La determinació en la cerca de millora continua del sistema de gestió de la qualitat.

L’objectiu és satisfer les necessitats dels nostres grups d’interès a través d’un Sistema de Gestió de la Qualitat efectiu i de la capacitat dels nostres recursos humans, millorant contínuament els nostres processos, prestacions i serveis.

El compromís amb la Qualitat afecta tota l’entitat i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip humà de la CASS i el Comitè de Direcció vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

 

Caixa Andorrana de Seguretat Social
Andorra la Vella, a 06 Juny 2023