Consell d'Administració

Descarregui's l'organigrama del Consell d’Administració en pdf

El Consell d’Administració és l’òrgan màxim de representació i d’administració de la CASS. Els membres tenen un mandat d’una durada de quatre anys i poden ser renovats en el càrrec només per un mandat consecutiu.

Està composat per:

4 membres nomenats per Govern: proposats respectivament pels ministres encarregats de

  • la política sanitària,
  • la política social,
  • la política laboral,
  • i de les finances.

El Govern queda facultat, en qualsevol moment, per revocar els membres nomenats per ell i substituir-los.

2 membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades
1 membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades
1 membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Membres del Consell d'Administració de la CASS, en funcions

Nomenats pel Govern

Josep Delgado Villena

Josep Delgado Villena

Nomenats pel Govern

Vladimir Fernàndez Armengol

Vladimir Fernàndez Armengol

Nomenats pel Govern

Carla Guerrero Ruiz

Carla Guerrero Ruiz (Presidenta)

Nomenats pel Govern

Joan M. Rascagneres Llagostera

Joan M. Rascagneres Llagostera 

Representants dels Col·legis electorals

Montserrat Neras Sanahuja

Montserrat Neras Sanahuja (Assalariats)

Representants dels Col·legis electorals

Montserrat Neras Sanahuja

Pilar Tomàs Flores (Assalariats)

Representants dels Col·legis electorals

Francesc Zamora Puigcercós

Francesc Zamora Puigcercós (Empresaris)

Representants dels Col·legis electorals

Jacint Risco Subirà

Jacint Risco Subirà (Pensionistes)