Consell d'Administració

Descarregui's l'organigrama del Consell d’Administració en pdf

El Consell d’Administració és l’òrgan màxim de representació i d’administració de la CASS. Els membres tenen un mandat d’una durada de quatre anys i poden ser renovats en el càrrec només per un mandat consecutiu.

Està composat per:

4 membres nomenats per Govern: proposats respectivament pels ministres encarregats de

  • la política sanitària,
  • la política social,
  • la política laboral,
  • i de les finances.

El Govern queda facultat, en qualsevol moment, per revocar els membres nomenats per ell i substituir-los.

2 membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades
1 membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades
1 membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi