REEMBORSAMENT DE LES DESPESES D’IMMEDIATA NECESSITAT PELS DESPLAÇATS D’ESPANYA, FRANÇA O PORTUGAL, AL PRINCIPAT

Són els reemborsaments de les despeses sanitàries d’immediata necessitat ocorregudes durant una estada al Principat d’Andorra, pels desplaçats dels països amb conveni bilateral:

 • Espanya (formulari E/AND-11)
 • França (formulari SE130-04)
 • Portugal (formulari P/AND3)

Es consideren actes de primera necessitat: 

 • Les urgències mèdiques
 • L'oxigenoteràpia
 • L'hemodiàlisi
 • El control de Zintrom

Els estudiants francesos que realitzen els seus estudis a Andorra i els pensionats francesos residents a Andorra, tenen dret també les visites programades sempre que en el formulari s'especifiqui la condició de titular de pensió o d'estudiant, segons correspongui.

La persona desplaçada ha de presentar el formulari de conveni en el moment de l'atenció mèdica a l'hospital o centre on sigui atès. 
La no presentació del formulari conveni pot comportar l'aplicació de tarifes privades per part de l'hospital o del centre mèdic, en aquest cas es pot sol·licitar el formulari de conveni posteriorment a la Caixa de Seguretat Social del país de residència i presentar la documentació a la CASS i a l'hospital o centre on es va atendre. 
La CASS reemborsarà les prestacions mèdiques d'acord amb les tarifes de responsabilitat establertes i en l'aplicació de la legislació andorrana de Seguretat Social. 

La persona desplaçada ha d’adjuntar al full de malaltia la documentació següent:

 • Original del formulari de conveni expedit per la Seguretat Social del país de residència vigent a la data en què s'ha rebut l'assistència mèdica d'urgència: Espanya (E/AND-11), França (SE130-04), Portugal (P/AND-3). 
 • Factures originals (inclòs el comprovant de l'ambulància) lliurades pels centres sanitaris d’Andorra
 • Còpia dels informes mèdics
 • Receptes originals
 • Tiquet de la farmàcia, vinyetes i/o codis QR (en el cas d’adquisició de medicació)
 • Dades bancàries (número IBAN) del titular del full de malaltia.
   

Accidents d'esquí (només assegurats desplaçats d'Espanya)

 • Si la persona atesa a pistes va adquirir una assegurança d'esquí, ha d'adjuntar el comprovant de l'assegurança o omplir el Formulari CASS-00159