Requisits assalariats i assimilats

Els assalariats i assimilats són persones que treballen per compte d’un altre i reben una remuneració.

Han de tenir nacionalitat andorrana o l’autorització d’immigració que els permeti treballar al Principat.

L’empresari té l’obligació d’afiliar a les persones assalariades i assimilades a cada empresa on treballin. Ho ha de fer durant els 7 dies previs a l’inici de la relació laboral, màxim el mateix dia de l’inici.

Una persona pot cotitzar com assalariada i assimilada i com a compte propi al mateix temps.

Són les persones que pertanyen a qualsevol dels grups següents:

  • Les persones assalariades i assimilades.
  • Els socis que presten un servei o realitzen una obra per compte de la seva societat, sota la direcció dels òrgans socials a canvi d’una remuneració periòdica. Han de tenir la qualificació de persones assalariades segons la legislació laboral.
  • Treballadors de funció pública.
  • Càrrecs públics i/o polítics remunerats.
  • Els pastors.
  • Els esportistes remunerats, segons reglament.
  • Els administradors de societats remunerats que representen a una administració pública.