Tarifes

S’entén per tarifes de responsabilitat el valor assignat als actes, processos, productes i serveis inclosos a la nomenclatura.

Les tarifes de responsabilitat

Decret pel qual s’aproven les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2012.
Decret del 8-3-2023, de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics, odontològics i dels auxiliars mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Correcció d’errata del 15-3-2023 per la qual s’esmena un error de transcripció constatat en el Decret 119/2023, del 8-3-2023, de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics, odontològics i dels auxiliars mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Llei de modificació de l’article 3 del Reglament d’aplicació núm. 17 de la Caixa andorrana de seguretat social, de 15 de desembre de 2000 (Reembossament de les despeses òptiques)

Decret 6/2014, del 10-01-2024, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d'allotjament.

Decret 79/2024, del 28-02-2024, d'actualització d'algunes tarifes de responsabilitat dels actes mèdics, odontològics i dels auxiliars mèdics, dels centres sociosanitaris i de les prestacions de desplaçament de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

*Determinats actes que es duen a terme en el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)

Es creen unes noves lletres clau amb una variació de tarifes relatives a determinats actes i procediments del SASS que es detallen en l’annex del decret següent: En vigor a partir de l'1 de juliol de 2017, Modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS en relació amb determinats actes i procediments del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària

*Reglaments dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris

Decret del 13-3-2024, d’aprovació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones majors de 65 anys en situació de dependència.

Decret del 27-3-2024, de modificació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones amb discapacitat.

Per altres tarifes consultar la Nomenclatura.