Tarifes de responsabilitat de la CASS

S’entén per tarifes de responsabilitat el valor assignat als actes, processos, productes i serveis inclosos a la nomenclatura.

Les tarifes de responsabilitat

Decret pel qual s’aproven les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2012.
Vigent, excepte per les consultes mèdiques i les despeses de desplaçament i d'allotjament segons els valors següents: 
Decret del 23-05-2018 de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (en vigor a partir del 31-05-2018). 
Decret del 20-11-2019 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembosament de despeses de desplaçament i d'allotjament (en vigor a partir del 02-01-2020). 

 

 

*Determinats actes que es duen a terme en el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)

Es creen unes noves lletres clau amb una variació de tarifes relatives a determinats actes i procediments del SASS que es detallen en l’annex del decret següent: En vigor a partir de l'1 de juliol de 2017, Modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS en relació amb determinats actes i procediments del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària

Per altres tarifes consultar la Nomenclatura.