COMPLEMENT DE SALARI (Art.99)

Requisits, tramitació i documentació necessària per poder complementar el seu salari fins a arribar al salari mínim mensual oficial.

Per tenir dret a les prestacions de la branca general, la base de cotització mensual cotitzada pels assalariats i els treballadors per compte propi, ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial.

Els assalariats o treballadors per compte propi amb una base de cotització global mensual inferior a l’import del salari mínim mensual oficial.
No poden estar afiliats als règims especials següents:

 • Estudiants de 25 a 30 anys
 • Assalariats que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurats indirectes
 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0087
 • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

Per complementar el salari, l’assegurat ha de declarar i abonar el 10% de la diferència de l’import entre la seva base de cotització mensual i el salari mínim mensual oficial.

Per fer la cotització ha d’omplir el formulari de declaració  de cotitzacions i retencions de l’IRPF/IRNR i fer el pagament de l’1 al 15 de cada mes.

 

 • Per obtenir el formulari pot:
  • Descarregar el full de cotització amb l’accés CASS online
  • Rebre el full de cotització mensualment per correu electrònic
  • Recollir un duplicat del full de cotització a l’Àrea d'Atenció al Públic

Un cop omplert el formulari, ha de fer el pagament a través de l’entitat bancària.

 • Si vol evitar desplaçaments:
  • Pot realitzar la declaració i el pagament de la cotització a través del Certificat digital