Hospitals, centres i metges franca convencionats

Informació necessària per a la cobertura sanitària a hospitals i centres de França convencionats amb la CASS.

Per la recerca dels centres que pertanyen al Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse poden accedir:

www.chu-toulouse.fr

 

Procediment per visites mèdiques i actes ambulatoris

L’assegurat ha de pagar i lliurar el full de malaltia francès (feuille de soins) i la recepta del metge (si escau) dins d’un full Groc (FG) a les bústies de la CASS de/dels:

  • L’hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • Les farmàcies
  • Laboratoris
  • Consultoris
  • Planta baixa de la seu social de la CASS

La CASS abonarà el 75% de les seves tarifes de responsabilitat vigents.

Procediment per hospitals de dia, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques

L’assegurat ha de presentar a l’hospital la targeta sanitària de la CASS.

El pagament de les despeses mèdiques no s'haurà de fer efectiu en el moment dels actes mèdics.

L'hospital sol·licitarà a la CASS l'autorització de presa en càrrec.

Posteriorment, la CASS reclamarà a la persona assegurada la part que li correspon d'acord amb el percentatge establert per la legislació, més l'import del forfait journalier.

Procediment per visites mèdiques i actes ambulatoris

L’assegurat ha de pagar i lliurar el full de malaltia francès (feuille de soins) i la recepta del metge (si escau) dins d’un full Groc (FG) a les bústies de la CASS de/dels:

  • L’hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • Les farmàcies
  • Laboratoris
  • Consultoris
  • Planta baixa de la seu social de la CASS

La CASS abonarà el 75% de les seves tarifes de responsabilitat vigent.

Procediment per hospitals de dia, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques

L’assegurat ha de sol·licitar a l’Àrea d'Atenció al Públic el formulari SE130-05 "Atestació de manteniment del benefici de les prestacions de reemborsament de l'assegurança malaltia, maternitat".

Per la sol·licitud del formulari ha de presentar la petició mèdica de l’hospitalització o de la intervenció quirúrgica.

L’assegurat abonarà a l’hospital l'import del forfait journalier i el percentatge que li pertoqui, d'acord amb la legislació francesa de seguretat social.

La CASS no reembossarà l'import del forfait journalier ni el percentatge que es pagui a l'hospital.