Hospitals, Centres i metges de França Convencionats amb la CASS

Informació necessària per a la cobertura sanitària a hospitals i centres de França convencionats amb la CASS.

Per la recerca dels centres que pertanyen al Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse poden accedir:

www.chu-toulouse.fr

 

Procediment per visites mèdiques i actes ambulatoris

Dins la via preferent, l'accés especialitzat fora d'Andorra es duu a terme a través de la derivació del metge especialista d'Andorra. El vostre metge referent, amb l'autorització de la CASS, també us pot derivar quan hi ha dificultats en l'accés a professionals especialistes al país, quan hi ha manca d'un especialista a Andorra o quan ja se segueixen tractaments fora d'Andorra.

L’assegurat ha de sol·licitar un volant mèdic a l'Area d'Atenció al Públic. Ha de pagar i lliurar el full de malaltia francès (feuille de soins), el document facilitat per la CASS per comunicar la via d'accés pel pagament de les prestacions derivades d'un volant mèdic per un metge o centre de fora d'Andorra, la recepta del metge (si escau) dins d’un full Groc (FG) a les bústies de la CASS de/dels:

  • L’hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • Les farmàcies
  • Laboratoris
  • Consultoris
  • Planta baixa de la seu social de la CASS

La CASS abonarà les seves tarifes de responsabilitat d'acord amb els percentatges següents:  

Actes Dins de la via preferent
Visita mèdica 75%

Proves i productes
d'atenció sanitària

75%
Actes de reeducació i
rehabilitació funcional 
65%
Actes Fora de la via preferent
Visita mèdica 33%

Proves i productes
d'atenció sanitària

60%
Actes de reeducació i
rehabilitació funcional 
60%

Procediment per hospitals de dia, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques

L’assegurat ha de presentar a l’hospital la targeta sanitària de la CASS.

El pagament de les despeses mèdiques no s'haurà de fer efectiu en el moment dels actes mèdics.

L'hospital sol·licitarà a la CASS l'autorització de presa en càrrec.

Posteriorment, la CASS reclamarà a la persona assegurada la part que li correspon d'acord amb el percentatge establert per la legislació, més l'import del forfait journalier.

Procediment per visites mèdiques i actes ambulatoris

Dins la via preferent, l'accés especialitzat fora d'Andorra es duu a terme a través de la derivació del metge especialista d'Andorra. El vostre metge referent, amb l'autorització de la CASS, també us pot derivar quan hi ha dificultats en l'accés a professionals especialistes al país, quan hi ha manca d'un especialista a Andorra o quan ja se segueixen tractaments fora d'Andorra.

L’assegurat ha de sol·licitar un volant mèdic a l'Area d'Atenció al Públic. Ha de pagar i lliurar el full de malaltia francès (feuille de soins), el document facilitat per la CASS per comunicar la via d'accés pel pagament de les prestacions derivades d'un volant mèdic per un metge o centre de fora d'Andorra, la recepta del metge (si escau) dins d’un full Groc (FG) a les bústies de la CASS de/dels:

  • L’hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • Les farmàcies
  • Laboratoris
  • Consultoris
  • Planta baixa de la seu social de la CASS

La CASS abonarà les seves tarifes de responsabilitat d'acord amb els percentatges següents:  

Actes Dins de la via preferent
Visita mèdica 75%

Proves i productes
d'atenció sanitària

75%
Actes de reeducació i
rehabilitació funcional 
65%
Actes Fora de la via preferent
Visita mèdica 33%

Proves i productes
d'atenció sanitària

60%
Actes de reeducació i
rehabilitació funcional 
60%

Procediment per hospitals de dia, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques

L’assegurat ha de sol·licitar a l’Àrea d'Atenció al Públic el formulari SE130-05 "Atestació de manteniment del benefici de les prestacions de reemborsament de l'assegurança malaltia, maternitat".

Per la sol·licitud del formulari ha de presentar la petició mèdica de l’hospitalització o de la intervenció quirúrgica.

L’assegurat abonarà a l’hospital l'import del forfait journalier i el percentatge que li pertoqui, d'acord amb la legislació francesa de seguretat social.

La CASS no reembossarà l'import del forfait journalier ni el percentatge que es pagui a l'hospital.