Política de privacitat

Amb aquesta Política de Privacitat, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (en endavant, la CASS o nosaltres) l’informa de les dades personals que recull per raó dels serveis que ofereix d’acord amb l’establert en aquest lloc web,  i també del tractament que en farà la CASS i dels drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa en matèria de protecció de dades personals que ens és d’aplicació.

Normativa aplicable
 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en endavant, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”). L’RGPD aplica als tractaments de dades associats a serveis que la CASS ofereix a persones que resideixen a la UE, com ara, els associats amb cobertura a l’estranger.

Aquesta política s’aplica a les persones que es relacionen amb la CASS a través d'aquest lloc web, als usuaris dels serveis que la CASS ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (en endavant, els Serveis), i a totes les persones, les dades personals de les quals, (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

L'únic responsable del tractament de les seves dades personals, d'acord amb el que s'indica en aquesta política, és l’entitat parapública encarregada de la gestió administrativa, financera i tècnica del sistema andorrà de la seguretat social:

Caixa Andorrana de Seguretat Social (la CASS), amb domicili social al carrer Joan Maragall, 3, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podrà dirigir-se mitjançant el correu electrònic dpd@cass.ad.

La CASS no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s'accedeix a aquest llocs web a través dels enllaços del nostre lloc web. Per aquest motiu li recomanem  llegir amb la màxima atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de galetes de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb els seus responsables si té alguna inquietud o pregunta.

En general, és vostè  qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis del nostre lloc web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • La seva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
 • La seva veu, quan eventualment la recullen els nostres sistemes de gravació de trucades telefòniques;
 • Les dades que ens proporcionin tercers quan facin tràmits en el seu nom (per exemple, com a beneficiari);
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representi;
 • Les dades dels productes o serveis que vostè o a qui vostè encarregui adquireixi mostrant la seva targeta de la CASS;
 • Els quatre últims dígits de la seva targeta de crèdit, que juntament amb l'import de la compra i el número d'operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per si vol consultar o revocar l'operació;
 • Les imatges o dades personals publicades en el nostre lloc web,  obtingudes per il·lustrar una notícia que es considera d’interès públic i quan el dret d'informació preval sobre els possibles interessos de les persones;
 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics que rebem; 
 • Les galetes d'aquest lloc web, sobre les quals trobarà més informació en la nostra política de galetes.
Per a iniciar i mantenir la relació amb els afiliats a la CASS

Recollim les seves dades personals que rebem per escrit, directament de vostè o d’un tercer que el representi amb la finalitat de gestionar la seva afiliació a la CASS, mitjançant un dels formularis següents:

 • Formulari de sol·licitud d’afiliació, variació de dades i primera alta a la seguretat social d’una persona assalariada o assimilada i d’una persona pensionada.
 • Formulari de sol·licitud de persona assegurada indirecta.

Addicionalment, l’informem que, arran d’aquesta relació contractual, li podem comunicar oralment o per escrit informació de tot tipus (incloent-hi informació comercial) relacionada amb els serveis de la CASS o amb la institució (per exemple, el dret a participar en la selecció dels membres del consell d’administració de la CASS).

Els  tractaments d’aquestes dades personals són necessaris per a l’afiliació a la CASS on vostè és part interessada, i per tal de mantenir-lo informat en relació amb els productes o serveis als quals tenen dret els afiliats.

Per a iniciar i mantenir la relació amb prestadors de serveis de salut

Recollim les seves dades personals que rebem per escrit, directament de vostè o d’un tercer que el representa, mitjançant el formulari de sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa d’un prestador, amb la finalitat de gestionar la seva alta, modificació o baixa com a prestador de serveis de salut associats a la CASS.

Addicionalment, l’informem que, arran d’aquesta relació contractual, li podem comunicar oralment o per escrit informació de tot tipus (incloent-hi informació comercial) relacionada amb la prestació de serveis de salut reemborsats per la CASS.

Els  tractaments d’aquestes dades personals són necessaris per a l’execució del conveni signat entre la CASS i el prestador de serveis sanitaris, en el qual vostè és part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-lo informat en relació amb aquets serveis.

Per a gestionar l’autorització i el reemborsament total o parcial del cost de productes i serveis sanitaris amb prescripció mèdica

Tractem les dades personals de salut, farmacològiques i identificatives que vostè ens facilita, directament o mitjançant un representat de la seva elecció, des de la farmàcia o el centre sanitari que li ven la medicació i/o el material sanitari, i/o li presta els serveis oferts per professionals de la salut, per a abonar-li la quantia establerta per a cadascun d’aquests productes i serveis inclosos en la llista de copagament de la CASS.

La base que ens legitima per a tractar les seves dades personals amb aquestes finalitats és el seu consentiment, i la nostra obligació legal.

Per a gestionar l’autorització i el pagament de prestacions econòmiques

Tractem les dades personals de contacte i facturació per realitzar el pagament de prestacions econòmiques, com ara pensions contributives i no contributives.

La base que ens legitima per a tractar les seves dades personals amb aquestes finalitats és el seu consentiment, i la nostra obligació legal.

Per a oferir-li els nostres serveis, per exemple, el servei de cita prèvia

Recollim les dades personals que vostè ens facilita per mitjà d’aquest lloc web o a les nostres oficines per poder oferir el servei que sol·licita.

La base, que legitima aquests tractaments de les seves dades personals, és que són necessàries per a l’execució de l’acord/contracte que regula els termes i condicions d’ús del servei sol·licitat.

Per a tramitar les seves sol·licituds (atenció de tràmits)

Recollim les dades personals que ens facilita mitjançant un formulari de tràmits d’aquest lloc web (sigui en format pdf, editable o no, sigui un formulari web que ens envia quan prem el botó al final del qüestionari) o, presencialment, a les nostres oficines.

La base que legitima aquest tractament de les seves dades personals és el seu consentiment, que manifesta en el moment de demanar-nos tramitar la sol·licitud. Pot retirar-lo en qualsevol moment exercint el seu dret tal com s'indica més endavant, l'única conseqüència de la retirada del consentiment és que no podrem continuar tramitant la sol·licitud.

Per a crear-li un compte d’usuari

Recollim les dades personals que ens facilita quan es registra per accedir a la zona de clients del nostre lloc web, omplint el corresponent formulari, per a crear-li un compte personal  i controlar l’accés  als tràmits personals que es poden realitzar a la zona clients. Entre altres avantatges, el compte personal li estalviarà haver de facilitar les dades personals cada vegada que realitzi un tràmit i també li estalviarà haver de desplaçar-se a les nostres oficines.

La base que legitima aquesta activitat de tractament és l’execució del contracte d’usuari que vostè signa en finalitzar el registre.

Per a extraure estadístiques i per a analitzar la seva valoració dels nostres serveis i l’interès que desperten les nostres campanyes

Podem tractar les dades que vostè ens proporciona, per exemple durant l’afiliació a la CASS, per a sol·licitar-li la valoració de l'atenció rebuda.

També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic que no inclogui informació personal) en relació amb l'interès que desperten les nostres campanyes promocionals o informatives.

La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim per a millorar la qualitat dels serveis, així com l’èxit de les campanyes que, eventualment, portem a terme.

Per a enviar-li informació del seu interès (newsletters)

Recollim el seu correu electrònic quan se subscriu al nostre servei de newsletters per a mantenir-lo al corrent, mitjançant el seu correu electrònic, de les últimes notícies i  informacions, així com de tota l'actualitat de la CASS.

La base legal d'aquest tractament de les seves dades personals és el seu consentiment, que pot retirar, en qualsevol moment, exercint el seu dret tal com s'indica més endavant en aquesta política, o a través de l'enllaç que trobarà al peu de cada correu electrònic. L'única conseqüència de la retirada del consentiment és que deixarà de rebre les nostres newsletters.

Per a atendre les seves sol·licituds, consultes, reclamacions o suggeriments

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, a través dels formularis de la pàgina de contacte o de la pàgina de suggeriments, o mitjançant les sol·licituds d'exercici de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o drets.

La base legal d'aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades personals, la nostra obligació legal d'atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre'l. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, aquesta revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades personals que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a fer valdre el dret a la defensa.

Per a custodiar i retornar-li els objectes que perdi a les nostres instal·lacions

Si ha perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l'objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d'atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, el lliurem a les autoritats policials perquè siguin ells qui gestionin la seva custòdia i eventual devolució.

La base que ens legitima per a tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar el seu furt i retornar-lo al propietari legítim.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si vostè representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a:

a)    Gestionar les relacions amb el proveïdor que vostè  representa.
b)    Gestionar la fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
c)    Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor.


Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar-hi. Els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats davant la necessitat d’executar el contracte o contractes que hagi signat amb nosaltres.

Per a preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la seva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones, els béns mobles i immobles i les instal·lacions.

La base que legitima aquests tractaments és mantenir la seguretat pública, preservar la seguretat de les nostres oficines, i l'interès legítim de tercers que sol·licitin tutela judicial sobre un delicte que es pugui acreditar mitjançant un enregistrament.

Per a seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades personals del CV que, voluntàriament, ens fa arribar per a gestionar la nostra relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball a la CASS, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base que ens legitima és el seu consentiment, que manifesta quan ens fa arribar el seu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre legítim interès en conservar el seu CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos. Pot retirar el seu consentiment o oposar-se al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fa, procedirem a la destrucció del seu CV o limitarem  la seva conservació al procés de selecció per al qual ens l’hagi enviat.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (galetes funcionals) 

Utilitzem galetes funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vostè mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del seu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.

En tractar-se de galetes necessàries per al correcte funcionament del nostre lloc web, la seva utilització no requereix que ens doni consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir els serveis del nostre lloc web.

Pot trobar més informació sobre aquestes galetes en la nostra política de galetes.

Per a extreure estadístiques agregades de l'ús del nostre lloc web (galetes analítiques)

Utilitzem galetes analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines visitades, analitzar els continguts que tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l'èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l'objectiu de millorar els serveis oferts pel nostre lloc web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, que fan impossible identificar els interessos d’una persona concreta.

En tractar-se de galetes analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-lo o retirar-lo no tindrà cap efecte per a vostè.

Pot trobar més informació sobre aquestes galetes en la nostra política de galetes.

Per a poder utilitzar els serveis de Google

Addicionalment, Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen l’eina Google Analytics, a informar que aquests  serveis són operats per Google Inc., domiciliada al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d'aquests.

La informació generada per les galetes quan fa ús d'aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat es transmeten a un servidor de Google als EUA i s'emmagatzemen allà. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google que fa referència als esmentats serveis.

L'informem que hem activat la funció d'anonimització d'IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d'ofuscació de la identitat). Només en casos excepcionals s'envia l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s'abreuja allà. Google li garanteix que l'adreça IP transmesa pel navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.

Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

Per a comunicar-li bretxes de seguretat

A la CASS assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades personals han estat compromeses, s'han visualitzar sense que existeixi un interès legítim o un tercer hi ha accedit de manera incorrecta o han estat exposades per una bretxa de seguretat, informarem immediatament a la persona o persones afectades.

La base que legitima aquest tractament és l'obligació legal descrita en l'article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa el pugui arribar a perjudicar.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó d'interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i d’acord amb la resta de normativa aplicable.

Per executar els nostres acords o contractes

Amb la finalitat de formalitzar, gestionar i executar acords o contractes en els quals la CASS i la persona interessada són part, la CASS recull les dades que l'interessat proporciona directament o a través de tercers en el seu nom, com ara, dades per identificar-la, com poden ser les de contacte, econòmiques, d'opucació,... i la signatura.

La base que ens legitima per tractar les seves dades és el fet de ser necessari per executar els termes i condicions de l'acord o contracte corresponent, o per a establir condicions precontractuals quan vostè així ho sol·liciti. 
 

No cedim les seves dades personals, tret que:

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti (per exemple, mitjançant l’autorització per a compartir dades amb la seva asseguradora o autoritzar un tercer a fer tràmits en nom seu).
 • Tinguem l'obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari comunicar a l’empresari el nom i cognoms vinculats a un número de la CASS, per tal d’evitar errors durant els tràmits que afecten els seus assegurats.
  • En diversos formularis de l’àrea d’empresaris (per exemple, en el d’alta o baixa d’assegurats, o quan l’empresa dona part d’un accident laboral), quan l’empresari introdueix el número de la CASS de l’empleat afectat pel tràmit, el nostre sistema li comunica el nom i cognoms de la persona a la qual correspon aquest número per tal d’evitar errors en la identificació de l’assegurat que violin el principi d’exactitud exposant a un risc real  l’interessat.
 • Sigui necessari perquè, conforme als termes i condicions d'ús dels nostres serveis, un establiment o professional de la salut associat a la CASS pugui donar-li el servei al qual tingui dret.
 • Sol·liciti els nostres serveis mitjançant intermediaris (per exemple, els seus pares o tutors) a qui hàgim de lliurar dades en el seu nom, ja sigui d’acord amb el seu consentiment, o perquè vostè ens ho hagi autoritzat explícitament.
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el seu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
  • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow - Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les galetes necessàries per a utilitzar els seus serveis d’Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l'acord de protecció de dades que aquesta empresa, situada a la UE, inclou en l'addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d'Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d'activar l’anonimització de les IPs que recullen les galetes. En la nostra política de galetes pot veure quines galetes analítiques i de publicitat li oferim i com configurar-les.
 • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió al Cos de Policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a rastreig de contactes). Per exemple:
  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
  • Si un tercer ens sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d'un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís del tercer d'utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d'aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d'imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
 • Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple, en cas de serveis de processament de pagaments, gestió de llocs web, distribució massiva de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars), i sota els termes i condicions del corresponent contracte per part de l'encarregat del tractament.
 • Puguin tenir accés al nostre lloc web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar dades personals. Aquest és el cas, per exemple, de l'empresa de desenvolupament i manteniment del nostre lloc web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d'informàtica. Atès que podrien accedir a dades personals de les quals la CASS n’és responsable, aquestes empreses tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a la CASS.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que ens apliquin a cada moment.
 

La CASS conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, fins a la prescripció de les responsabilitats legals, derivades del tractament de què es tracti (incloent l'obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals).

Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s'ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d'algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l'enregistrament que recull l'incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l'interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.

Igualment, destruirem el seu CV quan tingui més de cinc anys d'antiguitat, en considerar que està desactualitzat.

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Vostè té  dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d'alguna dada personal seva.

Li recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, haurà d'exercir els seus drets directament enfront d'aquests altres responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres galetes comparteixen amb Google, l'informem que pot instal·lar Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.

A continuació, li expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

Pots sol·licitar-nos l’execució dels drets següents:

 • Accés a les seves dades personals.
 • Rectificació d’alguna de les seves dades personals, especificant la raó.
 • Supressió d’alguna o totes les seves dades personals.
 • Limitació del tractament de les seves dades, especificant la raó de la limitació.
 • Oposició al tractament de les seves dades personals.
 • Portabilitat de les seves dades quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment sempre que ens ho comuniqui, igual que qualsevol altre dret, segons s'indica en l’apartat següent. Aquesta revocació, en cap cas, tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a la CASS, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos com podem contactar amb vostè per respondre a la seva sol·licitud o demanar-li més informació, si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que vostè desitja exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@cass.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Pot sol.licitar els formularis a secretariageneral@cass.ad.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem que ens faci arribar una prova de la seva identitat, per tal d’assegurar-nos respondre a l’interessat o al seu representant legal.

Tanmateix, i especialment si vostè considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), i/o dirigint-se a l’autoritat nacional del seu país de residència.

En facilitar-nos les seves dades personals, ens garanteix que són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

No ens pot facilitar dades personals d'altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar als dits tercers prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. La informació que ha de proporcionar als tercers les dades personals dels quals ens subministri, ha d'incloure totes les disposicions previstes en aquesta política, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

Si ens ha de facilitar dades personals d'un menor de 16 anys o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho està obligat a comptar amb l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, no es podran acceptar dades personals d'aquestes persones i es procedirà a suprimir-les, si han arribat a nosaltres, sense perjudici dels drets que puguin exercir els implicats.

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats al voltant del tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, en la mesura del possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals, i per a garantir la protecció d’aquestes dades el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com ha de tractar-les. Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, tenint en compte les especificitats que cadascun d’ells té alhora de tractar dades personals.

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten per a realitzar els tractaments descrits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com de les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

No obstant això, si la CASS, determina que les seves dades personals han estat objecte d’una bretxa de seguretat, la CASS l'informarà immediatament de l’accés indegut .

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa aplicable o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li ho notificarem abans que siguin vigents fent arribar una notificació a la persona o persones afectades o publicant un avís prominent en aquest lloc web. Les persones afectades tindran l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política per a saber com protegim les dades personals.
Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, enviï un correu electrònic a  dpd@cass.ad