Política de privacitat

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social, (en endavant la “CASS”), es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per a la plana web www.cass.ad i regula la recollida i l´ús de les dades.


Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per la CASS en qualitat de responsable del tractament. La CASS és el titular d’aquest lloc web, entitat parapública encarregada de la gestió administrativa, financera i tècnica del sistema andorrà de la seguretat social, domiciliada al carrer Joan Maragall, 3 d’Andorra la Vella.

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQPD”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que www.cass.ad només recollirà les dades estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació  i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

Recollim cookies?

L’informem que aquesta plana web principalment recull cookies de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web així com per recollir informació estadística. Per a l’ús d’altres cookies, necessitarem del vostre consentiment exprés per a llur recollida. Podeu saber més sobre què son les cookies i com les utilitzem consultant la nostra Política de Cookies.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats de gestió de consultes, i comunicacions i gestió de candidatures.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social conservarà les seves dades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació. Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, amb l’excepció que existeixi una obligació legal. 

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers.

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra.

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, la CASS li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’adreçar un correu electrònic a dpd@cass.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència andorrana de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquest organisme.

Puc retirar el meu consentiment?

Qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, en qualsevol moment pot ser retirat sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits la CASS deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

La CASS li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment.