La VIA preferent

 

La via preferent

 

La via preferent és l'itinerari que segueix l'usuari dins del sistema sanitari públic, que promou l'ús del metge d'atenció primària com a porta d'entrada al sistema sanitari i la coordinació entre els professionals sanitaris.

El seguiment de la via preferent afavoreix una atenció sanitària de qualitat, personalitzada, segura i efecient, i us permet seguir gaudint del reemborsament més favorable de la CASS. 

També podeu accedir directament a la via preferent a través dels serveis següents:

 • Serveis d'urgències i de permanències mèdiques
 • Servei de Salut Escolar
 • Centres d'Atenció primària

A més, sempre que tingueu assignat un metge referent, hi ha professionals sanitaris d'Andorra als quals podeu accedir directament:

 • Ginecologia i obstetrícia
 • Oftalmologia
 • Estomatologia i odontologia

METGE REFERENT

És el metge de capçalera o pediatre que escolliu lliurement com el vostre principal metge tractant. Us ofereix una atenció sanitària personalitzada, us coneix i fa el seguiment del vostre estat de salut al llarg del temps. Us guia i acompanya pel sistema sanitari i es coordina amb els professionals sanitaris que us tracten.

L'assiganció del vostre metge referent és indispensable per seguir la via preferent. Podeu elegir qualsevol metge de capçalera o pediatre convencionat a la CASS i el podeu canviar si així ho desitgeu, justificant els motius.

Metge


L'assignació del metge referent es pot fer de tres maneres:

 • A la consulta del metge de capçalera o pediatre
 • A la Caixa Andorrana de Seguretat Social (www.cass.ad)
 • Al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, als centres d'atenció primària o al servei d'urgències, entre altres).
   

METGE ESPECIALISTA/METGE ESPECIALISTA REFERENT

Dins la via preferent, l'accés al metge especialista es fa amb la derivació prèvia del vostre metge referent. També hi ha altres vies d'accés a l'especialista, com per exemple les derivacions des dels serveis d'urgències o les derivacions després d'una hospitalització. 

Si teniu una malaltia o condició que requereixi un seguiment periòdic especialitzat, podreu tenir un metge especialista referent a qui consulteu directament un cop feta la derivació inicial pel metge referent. En aquest cas, és el mateix especialista que heu elegit qui fa l'assignació. 
 

 

LA VIA PREFERENT FORA D'ANDORRA

Podeu accedir directament a l'assistència sanitària fora d'Andorra en cas d'urgència o si estudieu fora d'Andorra, sempre que compliu el supòsit d'assegurat indirecte. Dins la via preferent, l'accés especialitzat fora d'Andorra es duu a terme a través de la derivació del metge especialista d'Andorra. El vostre metge referent, amb l'autorització de la CASS, també us pot derivar quan hi ha dificultats en l'accés a professionals especialistes al país, quan hi ha manca d'un especialista a Andorra o quan ja se segueixen tractaments fora d'Andorra.
 

 

LA PARTICIPACIÓ DE L'USUARI

La participació de l’usuari en les tarifes de responsabilitat dels actes, productes i processos inclosos en la nomenclatura pot representar una quantitat fixa o bé un valor proporcional de les tarifes. En aquest darrer cas, si segueix o no la via preferent, l’usuari hi participa en els percentatges següents:

Percentatges de participació de l'usuari

La via preferent

 

En el cas que es tingui dret a un reemborsament del 100%, els usuaris han de seguir la via preferent per continuar gaudint d’aquesta condició.
En tots els casos el prestador de serveis de salut ha de tenir un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 
Pels actes efectuats o prescrits per prestadors de serveis de salut que no tenen un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el reemborsament de les despeses s’efectua sobre la base del 20% de les tarifes de responsabilitat. 

 

Hospitals, centres i metges no convencionats amb la CASS Hospitals, centres i metges sense conveni amb la CASS al Principat d'Andorra

Hospitals, centres i metges no convencionats amb la CASS Hospitals, centres i metges sense conveni amb la CASS a l'estranger

 

Per a més informació sobre la via preferent: 
Ministeri de Salut
Av. Príncep Benlloch, 30, 3a planta
Edif. Clara Rabassa
AD500 Andorra la Vella
Tel. 874 820 - www.salut.ad