Receptes mèdiques

Els professionals de la salut, prescriuen mitjançant una recepta mèdica

 • La medicació
 • Els productes sanitaris
 • Les proves complementàries
 • Els tractaments

Les receptes contenen les dades següents, sense rectificacions ni afegits

 • Identificació i signatura del metge prescriptor
 • Identificació del pacient
 • Identificació del tractament (medicació, els productes sanitaris, les proves complementàries, tractaments, etc.)
 • La data d’emissió

Les receptes caduquen en els terminis següents

Tipus de receptes Caducitat
Farmàcia 1 mes
Analítica 3 mes
Radiologia/RMN/ecografia 3 mes
Graduació d’ulleres 6 mesos
Audiometria 1 any
Ortopèdia 1 mes
Logopèdia 2 mesos
Fisioteràpia 2 mesos
Ortoptista i rehabilitadors visuals 2 mesos
Proves de diagnosis 3 mesos
Infermeria 1 mes
Psicologia 3 mesos
 • En relació a malalts crònics: el metge tractant ha d’indicar aquesta condició. Durada de fins a 1 any. Les farmàcies no poden dispensar medicaments per un període superior a un mes de tractament.
 • Exploracions complementàries diferides en el temps: el metge tractant ho ha d’indicar en la recepta. Durada de fins a un 1any.
 • El dentista pot prescriure tractament per una durada màxima de 15 dies. I en els casos justificats, una sola pròrroga de 15 dies més.