Reemborsament fins al 100%

Requisits i documentació per sol·licitar i obtenir les prestacions de reemborsament de despeses sanitàries, hospitalàries i d’internament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat.

S’abonen en el 100% de les tarifes de responsabilitat i sempre d’acord amb la nomenclatura vigent, les despeses derivades de les prestacions efectuades o prescrites com a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional.

També tenen dret a un reemborsament del 100% de les tarifes de responsabilitat, les persones següents:

 • Les persones discapacitades que rebin una pensió de solidaritat i les persones que, com a conseqüència d’una invalidesa, resten incapacitades per exercir qualsevol activitat professional
 • Les persones amb recursos econòmics insuficients, d’acord amb els requisits establerts al reglament
 • Els orfes fins als 18 anys, o fins als 25 anys en cas de cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut
 • Les persones que resten sota la tutela de Govern
 • Les persones que tinguin reconeguda una pensió de solidaritat per a la gent gran

Per més informació es pot posar en contacte amb el departament de demandes de 100%.

Lliurar la documentació següent a l’Àrea de d'atenció al públic, servei de demandes de 100%.

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis. Formulari CASS-0086c i Formulari CASS-0076a
 • Extractes de moviments bancaris del 12 últims mesos (nucli familiar) o Formulari CASS-0125
 • Posició global dels comptes bancaris
 • Certificat de convivència del Comú
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Sentència de separació (si escau)
 • Fotocòpia de la carta de resolució de les ajudes de M.I Govern d’Andorra (si escau)
 • Els pensionistes espanyols han de presentar la darrera declaració de la renda
 • Empleni i imprimeixi els següents formularis. Formulari CASS-0086c i Formulari CASS-0076a
 • Extractes de moviments bancaris del 12 últims mesos o Formulari CASS-0125
 • Posició global dels comptes bancaris
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del rebut de la pensió estrangera (si escau)
 • Els pensionistes espanyols han de presentar la darrera declaració de la renda
 • Empleni i imprimeixi els següents formularis. Formulari CASS-0086a, Formulari CASS-0051
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del permís de residència (si escau)

En cas de tenir algun tractament o medicaments costosos

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0107
 • Fotocòpia de la recepta mèdica

En cas de necessitat de monitorització contínua ambulatòria de la glucèmia

 

 

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0086b
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del permís de residència (si escau)
 • Persona discapacitada que rep una pensió de solidaritat
 • Persona que rep una pensió d’adult minusvàlid
 • Persona que rep una pensió i que resta discapacitada per exercir qualsevol activitat professional
 • Pensió d’invalidesa derivada d’accident labora o malaltia professional (grau menyscabament 4: superior al 60%
 • Menors sota la protecció del Govern mitjançant resolució judicial
 • Persones incapacitades judicialment  que resten sota curatela o tutela del Govern o d’altres institucions tutelars participades o constituïdes pel Govern
 • Menors d’edat que s’hagi reconegut una discapacitat.
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0086b
  • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
  • Certificat de la CONAVA (discapacitats de Govern)
  • Resolució judicial (menors sota la protecció de Govern)
  • Document oficial conforme la persona està incapacitada judicialment i sota la tutela de Govern