Formulari de consulta

En què el podem ajudar?

Seleccioni la seva consulta i segueixi les indicacions:

Quin tipus de certificats fa la CASS i com els puc sol·licitar?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/sollicitud-de-certificats

Com puc sol·licitar un extracte de punts i quin cost té?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/extracte-punts-jubilacio

Com puc sol·licitar un extracte d’ingressos i quin cost té?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/sollicitud-de-certificats

Com inscric al meu nado?

Inscripció d’un/a fill/a de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat

Per a més informació accedeixi a l'enllaç següent:
https://www.cass.ad/assegurats-indirectes

Quina documentació haig de presentar per estar assegurada amb la meva parella?

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic o al Comú 

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Per a més informació accedeixi a l'enllaç següent:
https://www.cass.ad/assegurats-indirectes

Com puc sol·licitar la targeta sanitària i quin cost té?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/targeta

Quin import paga la CASS per les ulleres? Cada quant?

Bon dia,
La CASS reemborsa les despeses de vidres i muntures a raó del 75% de les seves tarifes de responsabilitat de la CASS. Sempre que estigui dins de la via preferent.
Els vidres seran reemborsats segons el tipus de vidre i diòptria. L'òptic podrà informar-vos de la tarifa, sempre que presenti la recepta de l'oftalmòleg.
La tarifa de responsabilitat per a la muntura és de 27,37 euros. La CASS reemborsarà el 75% d’aquesta tarifa.

 • Per a les persones assegurades fins a 16 anys, les despeses d’òptica es reemborsen cada 3 anys.
 • Per a les persones assegurades majors de 16 anys, les despeses d’òptica es reemborsen cada 5 anys.

Si vaig a un centre o metge privat, quin import abona la CASS?

Sóc assalariat, quants dies han de passar per tenir cobertura per les prestacions mèdiques?

Sóc assalariat, un cop deixo de treballar, quants dies tinc cobertura per les prestacions mèdiques?

Sóc una persona que realitza una activitat per compte propi, quants dies ha de passar per tenir cobertura per les prestacions mèdiques?

Sóc una persona que realitza una activitat per compte propi, un cop deixo de treballar, quants dies tinc cobertura per les prestacions mèdiques?

Tipus de sol·licituds de reemborsament fins al 100%

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/reemborsament-fins-100

Quina documentació cal aportar per a les corresponents sol·licituds?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/reemborsament-fins-100

Quin termini té la CASS per resoldre una sol·licitud presentada?

Dos mesos segons el reglament del procediment administratiu (article 12). Es pot prorrogar per la meitat del termini previst segons el codi de l’administració (article 114.1)

Quins criteris de valoració hi han per obtenir el reemborsament fins al 100%?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/reemborsament-fins-100

Quines patologies cobreix la CASS amb el reemborsament del 90%?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/normativa-interpretacio

Quins medicaments es consideren d'Alta Complexitat?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/normativa-interpretacio

Què significa el Codi de la meva malaltia?

Tota la informació en aquest enllaç:
Classificació Internacional de Malalties

Quins percentatges paga la CASS per malaltia comuna o accident no laboral?

Malaltia comuna o accident no laboral:

 • Fins al 30è dia, el 53% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir del 31è dia, el 66% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir dels 540 dies 60% d’atur

Quins percentatges paga la CASS per accident laboral o malaltia professional?

Per accident laboral o malaltia professional:

 • Fins al 30è dia, el 66% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir del 31è dia, el 70% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir dels 540 dies 60% d’atur

Quins requisits necessito per tenir dret?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/incapacitat-temporal

Com es calcula?

Suma dels 12 últims mesos treballats dins dels 24 mesos anteriors al fet causant/360 dies= Base diària

Base diària x dies de baixa x percentatge= Resultat - 6,5% de cotització

 

Percentatges:

Malaltia comuna o accident no laboral:

 • Fins al 30è dia, el 53% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir del 31è dia, el 66% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir dels 540 dies 60% d’atur

 

En el cas de malaltia comuna o accident no laboral es paga a partir del 4art dia de l’emissió del certificat mèdic inicial.
 

Malaltia professional o accident de treball

 • Fins al 30è dia, el 66% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir del 31è dia, el 70% de la trentena part de la base de càlcul.
 • A partir dels 540 dies 60% d’atur

 

En el cas d’accident laboral o malaltia professional, es paga a comptar del 1er dia de l’emissió del certificat mèdic inicial.

Quan s’efectua el pagament?

El primer pagament de la prestació econòmica per incapacitat temporal s’efectua a principis del mes següent en què s’ha emès el certificat mèdic inicial.

A partir del segon mes, s’efectua mensualment.

Si la durada de l’incapacitat temporal finalitza abans del mes, el pagament s’efectua a partir de l’alta.

Quin percentatge paga la CASS per baixa de maternitat?

La prestació econòmica per maternitat és del 100% de la base de càlcul.

Per a més informació accedeixi a l'enllaç següent:
https://www.cass.ad/prestacions-de-maternitat-paternitat-risc-embaras

Quan s’inicia la baixa de maternitat?

Quina durada té la baixa de maternitat?

Quin dia surt el pagament de la baixa de maternitat?

La CASS emetrà els pagaments a principis de cada mes

Quin percentatge paga la CASS pel descans per paternitat?

La prestació econòmica per paternitat és del 100% de la base de càlcul.

Per a més informació accedeixi a l'enllaç següent:
https://www.cass.ad/prestacions-de-maternitat-paternitat-risc-embaras

Quan s’inicia el descans per paternitat?

Quina durada té el descans per paternitat?

Quin dia surt el pagament de descans per paternitat?

El pagament de la prestació econòmica de descans per paternitat s’efectua a principis del mes següent en què s’inicia el permís o a la finalització del període. 

Quina documentació haig de presentar per beneficiar-me del descans per paternitat?

Quins requisits necessito per tenir dret a la baixa de maternitat o al descans per paternitat?

Com es calcula la baixa de maternitat o el descans per paternitat?

Suma dels 12 últims mesos treballats dins dels 24 mesos anteriors al fet causant/360 dies= Base diària

Base diària x dies de baixa = Resultat - 6,5% de cotització.

Com inscric una empresa?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/empreses

Com dono d’alta o de baixa als empleats dins de la meva empresa?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/afiliacio-alta-i-baixa

Com haig de fer la cotització dels meus empleats?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/cotitzacions-recarrecs-sancions

Per una persona assalariada, quin percentatge cotitza l’empresari i quin percentatge cotitza el treballador?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/cotitzacions-recarrecs-sancions

Què he de fer per donar-me d’alta com a persona que realitza una activitat per compte propi?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/compte-propi

Què he de fer per donar-me de baixa com a persona que realitza una activitat per compte propi?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/compte-propi

Com haig de tramitar la declaració de la base de cotització a la CASS?

Com i a on haig de sol·licitar el Certificat Electrònic Nacional de Govern?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-certificat-electronic-nacional

Llistat de metges/centres convencionats a Andorra

Com puc modificar l’adreça?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/variacio-de-dades-prestadors

Per més informació:

  870 800
  secretariageneral@cass.ad

Quina documentació haig de presentar per donar-me d’alta com a prestador?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/professionals-sanitaris

Per més informació:

  870 800
  secretariageneral@cass.ad

Quina documentació haig de presentar per donar-me de baixa com a prestador

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/professionals-sanitaris


Per més informació:

  870 800
  secretariageneral@cass.ad

Llistat de metge/centre convencionats a Catalunya

Com sol·licito un volant mèdic fora d’Andorra?

Què he de fer en cas d'una urgència mèdica a Espanya, França o Portugal?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/volants-desplacament-cas-urgencia

Com sol·licito un volant de desplaçament?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/volants-desplacament-cas-urgencia

Com puc assignar el metge referent?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/laviapreferent

Quin percentatge abonarà la CASS si el metge referent em deriva a un especialista?

La CASS abonarà el 75% de les seves tarifes de responsabilitat 

Quin percentatge abonarà la CASS si el metge referent em deriva a fer proves o analítiques?

La CASS abonarà el 75% de les seves tarifes de responsabilitat 

Quin percentatge abonarà la CASS si vaig a un especialista fora de la via preferent?

Si va a un metge convencionat, la CASS abonarà el 33% de les seves tarifes de responsabilitat

Quin percentatge abonarà la CASS si vaig a un especialista privat d’Andorra?

Per als actes efectuats o prescrits per prestadors de serveis de salut que no tenen un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el reemborsament de les despeses sʼefectua sobre la base del 20 % de les tarifes de responsabilitat.

Quin percentatge abonarà la CASS si vaig a un especialista privat de l’estranger?

Fins a quina edat pot ser el pediatre metge referent?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/laviapreferent

Puc tenir un metge especialista referent?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/laviapreferent

Quan s’ha d’enviar la fe de vida?

Al maig i al novembre

Com puc modificar les meves dades bancàries?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/modificacio-de-pensionistes

Com sol·licitar el certificat de pensió de l'any en curs?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/sollicitud-de-certificats

Com sol·licito el Certificat electrònic de Govern?

El Certificat electrònic de Govern se sol·licita presencialment en les Oficines de Tràmits de l'edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat.

Què puc consultar i obtenir identificant-me mitjançant el Certificat electrònic de Govern?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-cass-online

Què puc gestionar i tramitar identificant-me mitjançant el Certificat electrònic de Govern?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-cass-online

Com sol·licito el número d'identificació personal CASS (PIN)?

El número d'identificació personal se sol·licita presencialment amb cita prèvia a la nostra Àrea d'Atenció al Públic.
Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-cass-online

Què puc consultar i obtenir identificant-me mitjançant el número d'identificació personal CASS (PIN)?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-cass-online

Què puc gestionar i tramitar identificant-me mitjançant el número d'identificació personal CASS (PIN)?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-cass-online

Com sol·licito un Certificat Digital?

Tota la informació en aquest enllaç:
https://www.cass.ad/acces-cass-online-empresaris

Com s’instal·la un Certificat Digital?

Accedeixi a l’enllaç següent:
https://www.cass.ad/Descarrega-certificat

Introdueixi la referència i la contrasenya  descarregui al certificat digital i segueixi els passos. 

Formulari de contacte

Només un fitxer.
Límit de 11.72 GB.
Tipus permesos: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.