Treballa amb nosaltres

Envia'ns el teu currículum

Nom
Telèfon
Només un fitxer.
Límit de 11.72 GB.
Tipus permesos: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
He llegit i accepto la política de privacitat
 • METGE/ESSA PER REALITZAR FUNCIONS DE PSIQUIATRIA PER L'ÀREA DE CONTROL SANITARI

  METGE/ESSA PSIQ PER L'ÀREA DE CONTROL SANITARI

  Formació Acadèmica

  • Titulació oficial de medicina (MAQ nivell 7 en l'àmbit de medicina) reconegut o homologat pel Govern d'Andorra o estat membre de la UE. 

  Experiència

  • Experiència demostrable i contrastada en el control d'incapacitat laboral transitòria de caire psiquiàtric.

  Es Valorarà

  • L'especialitat en psiquiatria.
  • Diploma oficial de llengua catalana nivell B2.
  • Experiència demostrable i contrastada en el control d'incapacitat laboral transitòria de caire psiquiàtric.
  • Formació específica en peritatge psiquiàtric.

  Data Límit 08/03/2024  Edicte BOPA núm. 19 de data 9 de febrer del 2024

  Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a rrhh@cass.ad (Àrea de Gestió de Persones) amb el currículum indicant la plaça d’interès en l’assumpte. També poden contactar via telefònica +376 870810.

 • METGE/ESSA PER L'ÀREA DE CONTROL SANITARI

  METGE/ESSA PER L'ÀREA DE CONTROL SANITARI

  Formació Acadèmica

  • Titulació oficial de medicina (MAQ nivell 7 en l'àmbit de medicina) reconegut o homologat pel Govern d'Andorra o estat membre de la UE i diploma oficial de llengua catalana nivell B2. O bé, que el professional estigui col·legiat pel COMA per tant disposi de les autoritzacions pertinents per exercir com a metge/essa al país (exercici professió titulada i RPS).

  Es Valorarà

  • L'especialitat en medicina legal i forense o medicina del treball.
  • Formació superior i específica (màster i/o postgrau) en valoració de dany corporal.
  • Experiència demostrable i contrastada en inspecció mèdica, en control d'incapacitat laboral transitòria i en valoració del dany corporal.
  • Experiència demostrable i contrastada com a metge/essa d'atenció primària.

  Data Límit 08/03/2024  Edicte BOPA núm. 19 de data 9 de febrer del 2024

  Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a rrhh@cass.ad (Àrea de Gestió de Persones) amb el currículum indicant la plaça d’interès en l’assumpte. També poden contactar via telefònica +376 870810.

 • DIRECTOR/A DE PRESTACIONS

  DIRECTOR/A DE PRESTACIONS

  Formació Acadèmica

  • MAQ nivell 7 (Marc Andorrà de Qualificacions) o equivalent preferentment en l’àmbit de la medicina i acreditació de com a mínim 5 anys en funcions directives, formant part dels l’organs de govern tenint interelació i/o negociacions amb organismes externs.
  • Màster en Direcció i Gestió Sanitària o equivalent.
  • Formació superior a la requerida en els requisits necessaris.

  Experiència

  • Experiència superior a la sol·licitada en els requisits necessaris.
  • Experiència amb salut pública andorrana.
  • Experiència en l’àmbit de la seguretat social i/o l’assistència sanitària publica.
  • Coneixements i experiència en gestió pressupostaria, sanitària, projectes i equips.

  Data Límit 13/3/2024  Edicte BOPA núm. 23 de data 21 de febrer del 2024

  Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a rrhh@cass.ad (Àrea de Gestió de Persones) amb el currículum indicant la plaça d’interès en l’assumpte. També poden contactar via telefònica +376 870810.

Candidatures en Procés

Candidatures Tancades