Formularis de desplaçament en cas d'urgència mèdica

Informació per a tenir dret a l’assistència sanitària de caràcter urgent durant estades temporals als països amb conveni bilateral de seguretat social:

  • Espanya (formulari E/AND-11)
  • França (formulari SE130-04)
  • Portugal (formulari P/AND3)

Els formularis de desplaçament permeten a l’assegurat tenir dret a prestacions d'assistència sanitària en cas d'urgència al país estranger amb qui la CASS ha signat conveni. S’aplicaran les mateixes disposicions que es regeixen per als nacionals del país de residència.

El desplaçament ha de ser per un període determinat i no ha d'excedir el temps en què la persona sol·licitant té drets a prestacions de l'assegurança de malaltia a la CASS: 60, 90 o 120 dies.

Un cop l’assegurat hagi acumulat més de 180 dies durant l’any en curs, la CASS no podrà emetre cap volant. Caldrà demanar un canvi d'adreça al país estranger on realment resideix.

Abans del desplaçament als països amb conveni bilateral de seguretat social, l’assegurat ha de sol·licitar els formularis de desplaçament.

Sol·licitud de manera immediata:

  • A la part privada del portal amb el número d’identificació personal
  • Presencialment a les oficines de la CASS amb un document d’identificació oficial

Per sol·licitar-lo a les oficines de tràmits del Comú i recollir-lo a les 48H: