Contacte

Telèfon General CASS

Àrea d’atenció al públic

Centre d’atenció a l’usuari (CAU)


Secretaria General

Gabinet Jurídic

Recursos Humans

Servei d'Estudis i Estadístiques

  •   870 889
  •   860 986
  •  

Àrea de Control Administratiu

Àrea de Control Sanitari

Àrea de Béns Immobles Compres i Instal·lacions

Àrea de Prestacions

Àrea de Pensions i Convenis Internacionals

Àrea de Comptabilitat i Pressupostos


Mediador

Comissió Delegada pel Seguiment dels Fons de Reserves


Comunicació