Contacte

Telèfon General CASS

Àrea d’Atenció al Públic

Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU)


Secretaria General

Gabinet Jurídic

Gestió de Persones

Servei d'Estudis i Estadístiques

  •   870 889
  •   860 986
  •  

Àrea de Control Administratiu

Àrea de Control Sanitari

Àrea de Béns Immobles Compres i Instal·lacions

Àrea de Prestacions

Àrea de Pensions i Convenis Internacionals

Àrea de Comptabilitat i Pressupostos


Defensora de l'afiliat de la CASS

Comissió Delegada pel Seguiment dels Fons de Reserves


Comunicació

Demandes del 100%