Variació patrons domèstics

Tramitació i documentació necessària per modificar les dades següents:

  • Canvi d’adreça
  • Número de telèfon
  • Correu electrònic
  • Modalitat de pagament
  • Dades bancàries

Lliurar la següent documentació a Control Administratiu amb cita prèvia, dins dels 6 dies naturals següents des del moment en què la variació es produeixi. Si disposa del certificat digital, pot modificar les seves dades personals a través del portal web de la CASS.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0080)
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS