Accident amb tercers responsables

HA SOFERT UN ACCIDENT O UNA LESIÓ PRODUÏDA PER UN TERCER

Un acte essencial i cívic 

En cas d'accident o d'incident amb un tercer responsable, la CASS pot reclamar a la companyia d'assegurances o al responsable de l'accident, els imports que han estat abonats.

Gràcies a la seva declaració, la CASS podrà recuperar els imports abonats directament de les companyies d'assegurança o dels responsables.

Aquests imports recuperats s'ingressen a la branca general de la CASS a favor de tots els afiliats.

 

AQUEST GEST SENZILL I CIUTADÀ AJUDA A PRESERVAR EL NOSTRE SISTEMA DE SALUT

 

Si està assegurat a la CASS i ha sofert un accident o una lesió ha de comunicar-ho prop de les nostres oficines omplint el Formulari CASS-0033 o bé el Formulari CASS-0149 si es tracta d'un accident d'esquí.

Aquesta declaració no suposarà cap perjudici per al reembossament de les seves prestacions.

Es necessari emplenar tots els camps indicant el nom de tots els perjudicats.

Podeu retornar el formulari per:

 • Correu electrònic: juridics@cass.ad
 • O deixar-lo a la bústia de l'entrada de la CASS, a les farmàcies o a qualsevol Comú.

Tot accident o lesió que genera una despesa mèdica i que sigui provocat voluntàriament o no per:

 • Una persona
 • Una empresa
 • Una adiminstració (Comú, Hospital,...)

Els accidents poden ser de diferents tipus:

 • Accident de circulació i accident de trajecte en horari laboral
 • Accident d'esquí o d'altres esports
 • Baralla o agressió
 • Caiguda a la via pública degut al mal estat de les voreres, obres, mobiliari urbà,...
 • Accident causat per la caiguda d'objectes
 • Accident mèdic (negligència mèdica)
 • Mossegada d'animal

L'article 90 de la llei 17/2008 del 3 d'octubre de la Seguretat Social, autoritza la CASS a reclamar les despeses derivades dels accidents o dels incidents soferts per un assegurat, quan han estat causats per una tercera persona.

És important saber que la CASS reembossarà les despeses derivades de l'accident o de l'incident sofert, hagi estat o no el responsable.