Sol·licitud de certificats

Pot sol·licitar a la CASS els següents certificats

 • Vida laboral
 • Cobertura sanitària
 • Inscripció i cobertura d’una persona assegurada indirecta
 • Certificat d'estudiant
 • Inscripció i cobertura d’un compte propi
 • Certificats d’empresa
 • Extracte d’ingressos i bases de cotització
 • Certificat sobre les retencions IRPF/IRNR i cotitzacions de les prestacions econòmiques
 • Relació de retenció IRPF/IRNR
 • Baixa mèdica
 • Tipus i import de la pensió
 • Residents passius
 • Persona titular d’un formulari de conveni

 

Certificats emesos de manera immediata

 • Vida laboral
 • Cobertura sanitària
 • Certificat sobre les retencions IRPF/IRNR i cotitzacions de les prestacions econòmiques
 • Relació de retenció IRPF/IRNR
 • Extracte d’ingressos i bases de cotització
 • Certificat d'estudiant de 25 a 30 anys
 • Certificat de pensió de l’any en curs
 • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS
 • En el cas de sol·licitar el certificat a l'oficina de tràmits del Comú
 • Aquests certificats s’emeten de manera immediata a l’Àrea d'Atenció al Públic
 • Els certificats de Cobertura sanitària, d'estudiants de 25 a 30 i l'extracte d’ingressos i bases de cotització, es poden sol·licitar també accedint a l'àrea privada del portal de la CASS.
 • A l'oficina de tràmits del Comú, lliurant el formulari de Sol·licitud de certificat. En aquest cas, recollir el certificat a les 48h, personalment o amb una autorització signada.

Certificats que es tramiten amb sol·licitud

 • Compte propi
 • Baixa mèdica
 • Grau d’invalidesa (amb o sense import)
 • Residents passius
 • Titular de formulari de convenis
 • Empreses
 • Altres
 • Sol·licitud d'un certificat genèric
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0006-A
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS
 • Sol·licitud d'un certificat d'empresa/Compte propi
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0006-B
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS
 • Lliurar la documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic, al Comú o per correu electrònic a secretariageneral@cass.ad, si es digitalitza el document d’identitat i la signatura de la persona sol·licitant
 • A les 72 hores, recollir el certificat personalment o amb una autorització signada, a les oficines de la CASS o al Comú.
 • En el cas del certificat grau d’invalidesa, recollir-lo als 7 dies.