Desplaçaments i allotjaments a l'estranger per motius mèdics

Informació necessària per a l’abonament dels desplaçaments per motius mèdics fora d’Andorra.


La CASS reemborsa les despeses de desplaçament i allotjament derivades d’actes i processos que no es poden dur a terme a Andorra al 100% de les seves tarifes de responsabilitat

 

 • Transport amb vehicle propi/ Transport col·lectiu
  És el que es fa amb vehicle propi, amb autobús o amb taxi col·lectiu autoritzat administrativament per efectuar el servei.
  • S'estableix una tarifa única de desplaçament per trajecte (anada/tornada) per cobrir el desplaçament des d'Andorra fins a Barcelona o Tolosa i destinacions properes.
  • S'estableix una tarifa quilomètrica per cobrir el desplaçament des d'Andorra a altres destins que es troben més lluny de Barcelona o Tolosa, dins de l'àmbit de la Unió Europea i estats associats. Aquesta tarifa s'aplica fins al destí més proper al Principat que disposi del recurs assistencial convencionat necessari.

 

Són les depeses derivades del sojorn a l'estranger per raó de desplaçament sense internament en un centre sanitari.

S'estableix una tarifa única:

 • Per dia de pernoctació per cobrir les despeses derivades de l'allotjament d'una persona (per al assegurat sol o el seu acompanyant quan el pacient està ingressat). També per dia de pernoctació per a l'assegurat i el seu acompanyant, si escau, quan per raons de tractament ha de romadre fora d'Andorrra més d'un dia. 
 • Per dia de pernoctació i persona per cobrir les despeses dels àpats i altres càrrecs. 

Per tenir dret a les despeses de l’acompanyant, la persona que es desplaça ha de complir alguna de les condicions següents:

 • Presentar un estat clínic que requereixi l'assistència d'una tercera persona per fer el desplaçament, segons el criteri de l'Àrea de Control Sanitari de la CASS
 • Ser menor de 18 anys
 • Estar incapacitada judicialment
 • Tenir reconeguda l'assistència d'una altra persona per dur a terme les activitats de la vida diària, determinada pel Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els hàndicaps i de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, o d'altres normes que les substitueixin
 • Ser beneficiària d'una pensió d'invalidesa atorgada per la CASS que recconegui la necessitat d'una tercera persona, corresponent al grup III o a la categoria B
 • Amb acord mèdic:
  • Desplaçaments on s’aplica la tarifa quilomètrica.
  • Desplaçaments amb taxi individual que no sigui per dur a terme sessions de radioteràpia.
  • Allotjament sense ingrés hospitalari.
 • Sense acord mèdic:
  • Desplaçament amb transport col·lectiu o amb vehicle propi, quan l’acte no es pot dur a terme a Andorra, existeixi o no l’especialitat al país. 
  • Desplaçament amb taxi individual per dur a terme sessions de radioteràpia.
 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0041
 • La recepta mèdica o derivació. Ha d'incloure:
  • La prova que es durà a terme o el motiu de la derivació
  • La necessitat o no d'anar acompanyat
  • El dia de la prova o de l'ingrés hospitalari i la durada prevista del tractament, si es coneix
  • La necessitat o no de gaudir del sevei de taxi individual 
 • Comprovant mèdic dels actes realitzats o certificat de presència. En cas d’ingressos hospitalaris s’ha de presentar l’informe d’alta. 
 • Rebut de pagament del mitjà de transport utilitzat.
 • Rebut de pagament de l’allotjament