Sol·licitud de documents duplicats

Pot sol·licitar a la CASS els següents duplicats

 • Fotocòpies de fulls de prestacions (malaltia/odontologia/electrònics)
 • Baixes i altes mèdiques
 • Fulls de cotitzacions
 • Llistats de despeses mèdiques
 • Baixes i altes d’empresa
 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0038
 • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS.
 • Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic, al Comú o per correu electrònic cass@cass.ad o cau@cass.ad, si es digitalitza el document d’identificació o la targeta sanitària de la CASS i la signatura de la persona sol·licitant.
 • Al cap de 72 hores, recollir personalment o amb una autorització signada, els documents duplicats a les oficines de la CASS. 
 • Fotocòpies simples: 0,20€
 • Fotocòpies (advers i revers): 0,30€