Variació de dades de prestadors

Tramitació i documentació necessària per modificar el número de telèfon, correu electrònic, modalitat de pagament, dades bancàries pel pagament de prestacions de tercer pagador i l’adreça professional del prestador de serveis de salut.

Lliurar la següent documentació a Secretaria general de la CASS dins dels 3 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari:  Formulari (CASS-0043)
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS