Variació de dades d'assalariats i assimilats

Tramitació i documentació necessària per modificar el número de telèfon, correu electrònic, modalitat de pagament, dades bancàries i l'adreça de l'assegurat assalariat i assimilat.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic o al Comú, dins dels 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi. Si disposa del seu número d'identificació personal (PIN) pot modificar les seves dades personals a través del portal web de la CASS.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0054)
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS.
    • En el cas de modificar una adreça estrangera a una adreça d’Andorra, adjunti el permís d’immigració de residència o residència i treball.
    • En el cas de modificar una adreça d’Andorra a una adreça estrangera, presenti l’empadronament del lloc on resideix.