Hospitals, Centres i metges sense conveni amb la CASS a l'estranger

Informació necessària en cas de prestacions mèdiques en centres no convencionats per la CASS a l’estranger.

La CASS reemborsa el 20% de les tarifes de responsabilitat vigents, tant per la visita mèdica com per altres actes, d'acord amb les condicions establertes pel reglament d'aplicació núm. 20, i quan siguin efectuats o prescrits per prestadors de serveis de salut que no tenen un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social o que no s'hi han adherit.

Si l'acte sanitari s'ha efectuat en condicions d'urgència justificada i en una àrea geogràfica on no hi ha cap prestador de salut convencionat, la CASS reemborsa el 75% de les tarifes de responsabilitat vigents.

Lliurar la següent documentació dins d’un full Groc (FG) a les bústies de la CASS de:

  • l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
  • les farmàcies
  • laboratoris
  • als consultoris
  • a la bústia a la planta baixa de la seu social de la CASS

Documentació a presentar:

  • Factures originals detallades
  • Rebuts acreditatius del pagament
  • Informes mèdics (si escau)
  • Receptes mèdiques en cas de proves, analítiques o medicació
  • Vinyetes o codis QR dels medicaments (si escau)

En tots aquests documents hi ha de constar obligatòriament la data de l'acte, el nom del malalt, número de col·legiat, nom, signatura i segell del metge.