Hospitals, Centres i metges de Catalunya Convencionats amb la CASS

Per visites, proves, hospitalitzacions o intervencions quirúrgiques a hospitals, centres i metges convencionats a Catalunya, la persona assegurada ha de demanar el volant mèdic a la CASS.

La primera vegada que se sol·licita un volant mèdic per a l'estranger a la CASS, ha d'adjuntar el formulari de consentiment exprés per a càrrec en compte i compensació de saldos deutors i creditors de prestacions de reemborsament.

En tots els casos els percentatges de reembossament estan subjectes a l'acompliment de la Via preferent
 

Per estar dins de la Via preferent, és indispensable:

 • l'assignació prèvia del metge referent
 • la derivació del metge especialista d'Andorra. El vostre metge referent, amb l'autorització de la CASS, també us pot derivar quan hi ha dificultats en l'accés a professionals especialistes al país, quan hi ha manca d'un especialista a Andorra o es demana una segona opinió.

No es faran autoritzacions per a les peticions o derivacions efectuades per metges no Convencionats (Privats). Caldrà pagar i aportar la factura privada a la CASS per al seu reembossament del 20% de les tarifes CASS. 

Procediment

Un cop programada la data de l'acte mèdic, la persona assegurada ha de sol·licitar el volant a la part privada CASS online, accedint amb el Certificat electrònic de Govern o amb el número d'identificació personal. També el pot sol·licitar presencialment a l'Àrea d'Atenció al Públic (amb cita prèvia) presentant la documentació següent: 

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0230 (signat per la persona sol·licitant) 
 • Derivació d'un metge d'Andorra convencionat per la CASS (si s'escau)
 • Per proves, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques, adjuntar la petició/recepta del metge
 • En el cas de cursar estudis fora d'Andorra (sempre que es compleixi el supòsit de persona assegurada indirecta) per estar dins de la via preferent, presentar un certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d'un centre d'ensenyament reconegut.

La CASS emetrà, en un termini màxim de 48h: 

 • El volant a demanda de la persona assegurada, amb l'acord previ l'Àrea de Control mèdic (si s'escau)
 • El document/carta que informa si aquest volant emès per la CASS segueix o no la via preferent. Quan el centre/metge de fora d'Andorra emeti una prestació o comanda de serveis, caldrà presentar aquest document al prestador d'Andorra per a indicar-li el número de ruta de la via. 

La persona assegurada ha de presentar el volant mèdic al metge o centre de Catalunya convencionat amb la CASS i fer-se càrrec de la part que li correspon abonar. Veure, a continuació, les condicions de pagament de la part corresponent segons el centre o hospital. 

Els hospitals, centres o metges de Catalunya convencionats són els següents:

Assistència Sanitària és una cooperativa assistencial convencionada amb la CASS per visites, proves, hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques.


Quadre facultatiu d’Assistència Sanitaria:(En el cas de no trobar el professional de la salut, contacti amb la CASS.)

logo asc

Únicament tenim conveni amb metges i centres de la província de Barcelona.

La persona assegurada ha de presentar el volant mèdic a l’hospital. La CASS pren en càrrec la totalitat de la despesa i reclama a la persona assegurada la part que li correspon.

Per a l’assistència sanitària de caràcter urgent cal sol·licitar el formulari de desplaçament (E/AND-11). Per visites concertades o derivacions cal sol·licitar un volant directe.

Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

 • Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
 • C.P 08035 Barcelona
 • Tel. +34934893000

Hospital Bellvitge

 • C/ de la Feixa Llarga, s/n
 • 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
 • Tel. +34932607500

Hospital de Badalona Germans Trias i Pujol

 • Ctra. De Canyet, s/n
 • 08916 Badalona, Barcelona
 • Tel. +34934651200

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

 • Av. Alcalde Rovira Roure, 80
 • 25198 Lleida
 • Tel. +34973248100 / +34973705200

 

La persona assegurada ha de presentar el volant mèdic a l’hospital:

 • Per l'hospital de Badalona Germans Trias i Pujol la persona assegurada ha d'abonar la part que li correspon a l'hospital. 
 • Per l'hospital de Bellvitge, l'hospital Universitari de Vall d'Hebron i l'hospital Universitari Arnau de Vilanova la CASS pren en càrrec la totalitat de la despesa i reclama a la persona assegurada la part que li correspon.

Per l’assistència sanitària de caràcter urgent, cal sol·licitar el formulari de desplaçament (E/AND-11). Per visites concertades o derivacions cal sol·licitar un volant directe.

Hospital Sant Joan de Déu (Pediatria. Sector públic)

 • Passeig Sant Joan de Déu, 2
 • 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
 • Tel. +34932532100
 • Per sol·licitar l’hora de la visita: El pacient ha d’enviar un informe mèdic al fax +34932047960 o al correu electrònic “infovisidoc@hsjdbcn.org” perquè es pugui determinar quin és el professional més adient. Des del servei d’admissions de l’hospital, es posaran en contacte amb la família/pacient per informar de la cita.

Hospital Clínic i Provincial (Les visites concertades en aquest hospital a partir de les 14 hores de la tarda seran privades i el volant no serà vàlid)

 • C/Villarroel, 170
 • 08036 Barcelona
 • Tel. +34932275400

Hospital Clínic i Provincial-seu maternitat (Les visites concertades en aquest hospital a partir de les 14 hores de la tarda seran privades i el volant no serà vàlid)

 • C/Sabino de Arana, 1
 • 08028 Barcelona
 • Tel. +34932275400

Institut Català d’Oncologia

 • Gran Via, 199-203
 • 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
 • Tel. +34932607733

Institut Català d’Oncologia

 • Ctra. Del Canyet s/n
 • 08916 Badalona, Barcelona
 • Tel. +34934651200

Hospital Santa Creu i Sant Pau

 • C/ Sant Antoni Claret, 167
 • 08025 Barcelona
 • Tel. +34932919000

FUNDACIÓ PUIGVERT (Només sector públic)

 •  C/de Cartagena, 340-350
 • 08025 Barcelona
 • Tel. +34934169700

Hospital del Mar

 • Passeig Marítim, 25-29
 • 080003 Barcelona
 • Tel. +34932483000

Institut Guttman (Neurorehabilitació- lesions medul·lars i dany cerebral)

 • Camí de Can Ruti, s/n
 • 08916 Barcelona
 • Tel. +34934977700

Hospital Mútua de Terrassa

 • Palça Dr. Robert, 5
 • 08221 Terrassa
 • Tel. +34937365050

Consorci Sanitari Parc Tauli de Sabadell

 • C/ Parc Taulí, 1
 • 08208 Sabadell
 • Tel. +34937231010

Hospital Sant Joan de Reus (només radioteràpia)

 • Av. Del Dr. Josep Laporte, 2
 • 43204 Reus, Tarragona
 • Tel. +34977310300

Hospital de Santa Maria (tractaments psiquiàtrics)

 • Av. Alcalde Rovira Roure, 44
 • 25198 Lleida
 • Tel. +34973727222

 

La persona assegurada ha de presentar el volant mèdic a l’hospital: 

 • Per l'hospital de Santa Maria, l'hospital Sant Joan de Reus, l'hospital Mútua de Terrassa, el Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell, l'hospital del Mar, l'Institut Guttman, l'Institut Català d'Oncologia i l'hospital Clínic i Provincial la persona assegurada ha d'abonar la part que li correspon a l'hospital. 
 • Per l'hospital de Sant Joan de Deu, l'hospital Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Puigvert, la CASS pren en càrrec la totalitat de la despesa i reclama a la persona assegurada la part que li correspon.

Institut Català Retina (oftalmologia)

 • C/ de l’Escorial, 148
 • 08024 Barcelona
 • Tel. +34932547922 / +34902101055

C.E.T.I.R. (conveni per PET i densitometria òssia)

 • C/Londres, 6
 • 08029 Barcelona
 • Tel. +34935035200

IMOR (especialitat en tractament de radioteràpia)

 • C/ de les Escoles Pies, 81
 • 08017 Barcelona
 • Tel. +34932531670

Hospital General de Catalunya (queden excloses les especialitats següents: ginecologia i obstetrÍcia)

 • C/ Pedro i Pons, 1
 • 08195 Sant Cugat del Vallès
 • Tel. +34902533333

instituto cínico alta tecnologia, sa (proves diagnòstiques)

 • C/ Córsega, 345
 • 08037 Barcelona
 • Tel. +34932171700

Clínica del Pilar- Sant Jordi (conveni amb els serveis d’angiologia i cardiologia)

 • C/ Balmes, 271
 • 08006 Barcelona
 • Tel. +34932035800

Clínica Quiron (conveni amb acord mèdic de l’Àrea de Control Sanitari radioteràpia i proves complementaries d'aquests serveis( anàlisis, radiologia i medicina nuclear)

 • Plaza Alfonso Comín 5
 • 08023 Barcelona
 • Tel. +34932850000

Centre Mèdic Teknon (conveni amb acord mèdic de l’Àrea de Control Sanitari per cardiologia, cirurgia cardíaca, oncologia, radioteràpia i proves complementàries d'aquests serveis (anàlisis, radiologia i medicina nuclear)

 • C/ Vilana, 12
 • 08022 Barcelona
 • Tel. +34932906200

Centre d'Oftalmologia Barraquer (conveni amb acord mèdic de l’Àrea de Control Sanitari. La persona ha d'estar derivada per un metge especialista en oftalmologia o pels serveis d'urgències del SAAS i presentar un informe mèdic justificatiu).

 • C/ Muntaner, 314
 • 08021 Barcelona
 • Tel. +34932095311

La persona assegurat ha de presentar el volant mèdic a l’hospital i abonar la part que li correspon.


 

Agrupació Mèdica Quirurgica- AMIQ
Dr. Ivan Domènech
(conveni amb acord mèdic de l'Àrea de Control Sanitari. La persona ha d'estar derivada per un metge especialista en otorrinolaringologia i al·lergologia, pels serveis d'urgències del SAAS o per d'altres professionals afins, cirurgians maxil·lofacials o generals).

 • C/ de Sabino Arana, 5
 • 08027 Barcelona
 • Tel. +34935460133

 

Per consultes i proves realitzades pel metge a la consulta:

Tots el pacients hauran de pagar la visita i les proves a tarifes concertades. Lliurar a la CASS la factura/rebut de la prestació efectuada (consulta, prova complementaria/prestació ambulatòria), acompanyada de la derivació del metge especialista d'Andorra o del metge referent. 

Per estar dins de la Via preferent és indispensable l'assignació prèvia del metge referent.

La prestació serà abonada al pacient segons el percentatge de responsabilitat de la CASS (75%, 90% o 100% segons correspongui).

Per proves diagnòstiques realitzades a Bisc Head - Neck Clínic Barcelona, ingressos i intervencions quirúrgiques:

La persona assegurada ha de presentar el volant mèdic a l’hospital i abonar la part que li correspon.

 


Clínica Bellavista (Psiquiatria)

 • Av. Alcalde Rovira Roure, 116
 • 25198 Lleida
 • Tel. +34973231698

Fundació ESMEN (Centre d'Atenció de persones amb discapacitat intelectual)

 • C/ de les Escoles Pies, 119-121
 • 08017 Barcelona
 • Tel. +34932126412

Hermanos Franciscanos- Castell del Remei (Centre d'Atenció de persones amb discapacitat intelectual)

 •  Llar de Sta. Anna
 • 25333 Castell del Remei- Lleida
 • Tel. +34973580167

ITA (lnstitut de Transtorns Alimentaris de Catalunya)

 • C/ Tibidabo, 30
 • 08022 Barcelona
 • Tel. +34902007778

CITA (Centre Investigació i Tractament d'Addiccions)

 • C/ Mas Mia, sn
 • 08319 Dosrius- Barcelona
 • Tel. +3497918008

AMALGAMA 7 (Centre d'Atenció bio-psico-social al Jove i l'Adolescent)

 • C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 620
 • 08007 Barcelona
 • Tel. +34932374122

La persona assegurada ha d'abonar al centre la part que li correspon.

Caser Residencial Castell d’Oliana

 • Ctra. Seu d’Urgell Km 143
 • 25790 Oliana- Lleida
 • Tel. +34973463030

L’accés s’ha de tramitar al Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior a través valoració de la COVAS (Comissió de Valoració Sociosanitària)

 

El conveni amb els centres ortopèdics següents són només per a pròtesis fetes a mida no realitzables a Andorra i ortesis urgents de pacients ingressats fora d’Andorra.

Centre ortopèdic Rende

 • C/ Muntaner, 567-571 Baixos
 • 08022- Barcelona
 • Tel. +34934170143

Grau soler S.A.

 • C/ Buenos aires 52
 • 08036 Barcelona
 • Tel. +34934390330

ortopèdia gironell

 • C/ Sant Quintí, 132
 • 04041- Barcelona
 • Tel. +34933472020

L’ortopèdia sol·licitarà la presa en càrrec a l’Àrea de Control Sanitari amb la recepta, el pressupost de la pròtesis i l’informe mèdic.

La persona assegurada ha d’abonar la part que li correspon.