Inscripció règims especials

Lliurar la documentación corresponent a l’Àrea de Control Administratiu amb cita prèvai.

Els orfes de pare i mare i altres persones la tutela o guarda dels quals es confia a l’Estat

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis: L’afiliació, Formulari CASS-0054 o altes i baixes, Formulari CASS-0053
 • Resolució ferma, judicial o administrativa, que confia la tutela o la guarda de l’Estat

Persones beneficiàries d'un ajut econòmic ocasional per protecció sanitària mínima

Persones internades en establiments penitenciaris

 Persones amb discapacitat

 Persones estudiants i esportistes d'alt rendiment de 25 a 30 anys

 • Empleni i imprimeixi els següent formulari: Formulari CASS-0109
 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut o certificat emès per la Secretaria d'Estat d'Esports del Govern.

Persones assegurades voluntàries a la branca general i a la branca de jubilació

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0128
 • Passaport Andorrà o permís de Residència vigent.
 • Certificat de residència del Comú.

Persones assegurades voluntàries a la branca general

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0135
 • Passaport andorrà o permís de Residència vigent.
 • Certificat de residència del Comú on consti la data d'alta.

Persones assalariades que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurades indirectes

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0091
 • Passaport andorrà o permís de Residència vigent
 • En el cas del cònjuge: certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any

Persones inscrites al Servei d’Ocupació

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0110
 • Document acreditatiu de la inscripció al Servei d’ocupació

Persones prejubilades

 • Sol·licita l’afiliació d’aquestes persones a la CASS
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial
 • Emplenar i imprimir el següent formulari: Formulari CASS-0054

Persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat econòmica per compte propi dins els 24 primers mesos d'activitat

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0161
 • Registre de comerç
 • Registre d'explotació agrària o ramadera
 • Autorització professió titulada
 • Número de Registre Tributari (NRT)