CASS - 0053: Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades de persones assegurades directes

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxiu PDF
CASS - 0053249.02 KB