CASS - 0135: Sol·licitud d'afiliació, alta i baixa en el règim de les persones assegurades voluntàries a la branca general

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF