CASS - 0054: Sol·licitud d'afiliació, variació de dades i primera alta a la seguretat social d'una persona assalariada o assimilada i d'una persona pensionada

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF