CASS - 0091: Sol·licitud d'una persona assalariada (assegurada indirecta) que cobra una retribució inferior al salari mínim

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF