CASS - 0051: Informe mèdic per a la sol·licitud a la CASS de les prestacions de reembossament per a la cobertura 90% (actes ambulatoris) i 100% (actes hospitalaris) i per al reembossament de tractaments i/o medicaments especialment costosos

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF