CASS - 0125: Declaració jurada de no disposició de comptes bancaris en cap dels bancs andorrans

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF