CASS - 0086a: Sol·licitud de reembossament del 90% (actes ambulatoris) i del 100% (actes hospitalaris) de les tarifes de responsabilitat. Per patologia

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF