Certificat Electrònic Nacional

 
ACCÉS CERTIFICAT ELECTRÒNIC NACIONAL

 

A través del certificat electrònic nacional de Govern, els treballadors per compte propi poden gestionar, sense desplaçar-se i de manera immediata la declaració de la base de cotització.

Sol·licitud d’un Certificat Electrònic Nacional

El Certificat electrònic Nacional es sol·licita presencialment en les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat.

Si el treballador per compte propi autoritza a una empresa i/o persona física per fer la declaració de la seva base de cotització i qualsevol tramitació relacionada amb el compte propi, el titular del Certificat Electrònic Nacional serà la persona autoritzada. 

En cas que l'assegurat per compte propi vulgui autoritzar una empresa i/o una persona física per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:

Si la persona autoritzada vol delegar a un assalariat de la seva empresa per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:

En cas que l'assegurat per compte propi o la persona autoritzada vulgui revocar l'autorització:

Lliurar les sol·licituds a l’Àrea d'Atenció al Públic.