Reemborsament fins al 100%

Lliurar la documentación següent a l’Àrea d’Atenció al Públic, servei de demandes de 100%. Ha de demanar cita prèvia.

Sol·licitud reembossament al 100% per recursos econòmics insuficients

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis. Formulari CASS-0086c i Formulari CASS-0076a
 • Extractes de moviments bancaris del 12 últims mesos (nucli familiar) o Formulari CASS-0125
 • Posició global dels comptes bancaris
 • Certificat de convivència del Comú
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Sentència de separació (si escau)
 • Fotocòpia de la carta de resolució de les ajudes de M.I Govern d’Andorra (si escau)
 • Els pensionistes espanyols han de presentar la darrera declaració de la renda

Sol·licitud de reembossament al 100% per pensionista amb revinguts totals inferiors o iguals al salari mínim mensual

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis. Formulari CASS-0086c i Formulari CASS-0076a
 • Extractes de moviments bancaris del 12 últims mesos o Formulari CASS-0125
 • Posició global dels comptes bancaris
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del rebut de la pensió estrangera (si escau)
 • Els pensionistes espanyols han de presentar la darrera declaració de la renda

Sol·licitud de reembossament de 90% (actes ambulatoris) i del 100% (actes hospitalaris) de les tarifes de responsabilitat de la CASS. Patologia

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis. Formulari CASS-0086aFormulari CASS-0051
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del permís de residència (si escau)

En cas de tenir algun tractament o medicaments costosos

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0107
 • Fotocòpia de la recepta mèdica

En cas de necessitat de monitorització contínua ambulatòria de la glucèmia

Sol·licitud per al reembossament al 100% de tractaments i/o medicaments especialment costosos

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0107Formulari CASS-0051
 • Fotocòpia de la recepta mèdica
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del permís de residència (si escau)

En cas de necessitat de monitorització contínua ambulatòria de la glucèmia

Sol·licitud de reembossament al 100% per pensionistes d’orfenesa

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0086b
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del permís de residència (si escau)

Sol·licitud de reembossament del 100% per pensionistes d’invalidesa

 • Persona amb discapacitat que rep una pensió de solidaritat
 • Persona que rep una pensió d’adult minusvàlid
 • Persona que rep una pensió i que resta discapacitada per exercir qualsevol activitat professional
 • Pensió d’invalidesa derivada d’accident labora o malaltia professional (grau menyscabament 4: superior al 60%
 • Menors sota la protecció del Govern mitjançant resolució judicial
 • Persones incapacitades judicialment  que resten sota curatela o tutela del Govern o d’altres institucions tutelars participades o constituïdes pel Govern
 • Menors d’edat que s’hagi reconegut una discapacitat.
 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0086b
 • Fotocòpia del passaport o DNI de la persona sol·licitant
 • Certificat de la CONAVA (persones amb discapacitat de Govern)
 • Resolució judicial (menors sota la protecció de Govern)
 • Document oficial conforme la persona està incapacitada judicialment i sota la tutela de Govern