Nota informativa sobre les noves bases de cotització del compte propi

Des de l’1 de setembre del 2019, el compte propi ha de cotitzar d’acord amb les noves bases de cotització previstes per la llei 9/2019 de la seguretat social(*) del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i 137,5% calculades sobre el salari global mensual mitjà de l’any anterior (2.111,91 € mensuals) i en base amb la renda neta i la xifra de negoci de l’exercici econòmic anterior.
Veure annex 1

Per la base del 100% correspon una cotització de 464,62€.

Les bases de cotització igual o superiors al 100% són obligatòries i han de ser declarades a la CASS. Les bases de cotització inferiors al 100% són opcionals a petició de la persona interessada sempre que es compleixin els requisits de la renda neta i de la xifra de negoci de l’exercici econòmic anterior detallat en l’annex 1.

Les declaracions de les noves bases de cotització s’han de realitzar a través de la pàgina web de la CASS, mitjançant la certificació electrònica del Govern. Aquesta certificació s’ha de demanar al servei de tràmits del Govern d’Andorra.

S’informa que el compte propi que té actualment reconeguda una reducció de la seva quota atorgada abans de l’entrada en vigor de la llei, la manté fins a la data de venciment. A partir d’aquest moment s’ha de fer una declaració de la nova base de cotització seguint el procediment establert anteriorment.

En aplicació de la Llei, la CASS pot modificar l’import de la base de cotització d’acord amb les dades econòmiques de l’exercici anterior comunicades a final d’any pel Departament de Tributs i Fronteres (DTF). Per les regularitzacions de les bases de cotització generades l’any 2019 no s’aplicaran recàrrecs ni sancions.

 

A partir de l’1 de gener del 2020, el compte propi ha de fer la declaració de la base de cotització, per certificació electrònica de Govern, en els períodes següents:

  • De l’1 al 31 de gener: la declaració ordinària de la base de cotització.
  • De l’1 de febrer al 31 de juliol: la declaració extraordinària de modificació de la base de cotització ordinària, si s’escau.

 

Veure més informació