CASS - 0112 - Consentiment exprés per a càrrec en compte i compensació de saldos deutors i creditors de prestacions de reemborsament i per a la transmissió de dades personals

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxiu PDF
DLFE-2303.pdf363.57 KB