Variació de dades de prestadors

Lliurar la següent documentació a Secretaria General de la CASS dins dels 3 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0043
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS