Variació de dades d’assalariats i assimilats

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d’Atenció al Públic amb cita previa o a les oficines de tràmits del Comú, dins dels 6 dies naturals següents a aquel en què la variació es produeixi.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0054)
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS.
    1. En el cas de modificar una adreça estrangera (d'un país de conveni) a una adreça d’Andorra, adjunti el permís d’immigració de residència (llevat si nacionalitat andorrana) i el comprovant/justificant del canvi d'adreça prop de l'organisme de Seguretat Social del país d'origen.
    2. En el cas de modificar una adreça estrangera (d'un país de no conveni) a una adreça d'Andorra, adjunti el permís d'immigració de residència (llevat si nacionalitat andorrana).

Si disposa del seu número d’identificació personal (PIN) pot modificar les seves dades personals a través del portal web de la CASS.