Notificació de descans per paternitat

Persones assalariades i assimilades

Lliurar la Notificació del període de descans per paternitat a l’Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia, en el termini de 48h a comptar des de l'inici del descans.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat per l’empresa i el pare: Formulari CASS-0049-a
  • Presentar el certificat de naixement o el document d’adopció
  • En cas de cesària cal aportar la documentació acreditativa

Persones que realitzen una activitat per compte propi

Lliurar la Notificació del període de descans per paternitat a l’Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia, en el termini de 48h a comptar des de l'inici del descans.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat per l’empresa i el pare: Formulari CASS-0049-b
  • Presentar el certificat de naixement o el document d’adopció
  • En cas de cesària cal aportar la documentació acreditativa.