Inscripció d’un prestador de salut a la CASS

Lliurar la següent documentació a Secretaria General de la CASS, sol·licitant cita prèvia al telèfon 870800 o secretariageneral@cass.ad.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0043
  • Decret d’acreditacióDecret de la professió titulada.
  • Fitxa del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris
  • Número del Registre Professional Sanitari (RPS)
  • Carnet del col·legi corresponentNúmero de compte IBAN per abonar prestacions de 3er pagador i accidents de treball
  • Curriculum vitae amb informació en relació a l’àmbit d’actuació, tipus de procediment, tècniques a desenvolupar, equipaments especials
  • Si és treballador per compte propi: Número del registre tributari (NRT)
  • Document d’identitat