Inscripció del patró domèstic

Lliurar la següent documentació a Control Administratiu amb cita prèvia.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0080
  • Passaport o document d’identitat

En el cas que el patró domèstic no tingui residència principal a Andorra: La persona sol·licitant s’ha d’adreçar a l’Agència Tributària per obtenir un número de NRT amb els formularis 001, 001-A, 001-B i 001-C. La Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, preveu que aquestes persones estan subjectes a les mateixes obligacions que els residents que realitzen activitats econòmiques.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0080
  • Passaport o document d’identitat
  • NRT
  • Document que acrediti la titularitat de la Llar