Afiliació i alta d’un treballador per compte propi

Lliurar la següent documentació a  l’Àrea de Control Administratiu.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0055
  • Número de Registre Tributari (NRT)
  • Registre de Comerç i Indústria
  • Registre de Professionals Liberals
  • Registre d'Explotacions Agràries 
  • Registre de Societats Mercantils
  • Estatuts (si escau)