CASS - 0055: Sol·licitud d'afiliació, variació de dades i alta a la seguretat social d'una persona treballadora per compte propi

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF