CASS - 0055: Sol·licitud d'afiliació, d'alta, de variació de dades o de baixa a la seguretat social d'una persona que realitza una activitat per compte propi

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF