CASS - 0139: Declaració jurada per a persones inscrites al Registre de Professions Titulades (que no consten d'alta en el registre d'obligats tributaris)

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxiu PDF
CASS-0139.pdf111.73 KB