CASS - 0126: Autorització per fer tràmits al portal web de la CASS (Patró domèstic amb 1 o 2 persones assalariades)

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF