CASS - 0119: Declaració jurada de l'administrador de societats amb càrrec gratuït i persona assegurada directa en el règim general

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF