CASS - 0094: Sol·licitud d'ajornament per al pagament de deutes