CASS - 0089: Declaració jurada dels béns dels menors d'edat que formen part del nucli familiar

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF