CASS - 0034b: Sol·licitud genèrica (Persona jurídica)

Descarrega't l'arxiu en el link següent:

Arxius PDF